Τι εκτιμούν οι αναλυτές της Euroxx για την Eurobank

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Eurobank θα φτάσουν στα υψηλότερα επίπεδα το 2016 εκτιμά η Euroxx, σε ειδική έκθεσή της, υπό τον τίτλο «Eurobank: Cost Control to Be the Key Operating Profit Driver».

 
Στον αντίποδα, η χρηματιστηριακή εταιρεία εκτιμά πως τα λειτουργικά κέρδη της Eurobank μπορούν να λάβουν ισχυρή ώθηση αν η τράπεζα προβεί σε έλεγχο του λειτουργικού κόστους της. Ως αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη σύσταση overweight, ήτοι για αποδόσεις μεγαλύτερες από αυτές της αγοράς, ενώ παράλληλα τοποθετεί την τιμή στόχο στα 0,17 ευρώ, έναντι 0,15 ευρώ προηγουμένως. H τιμή στόχος δίνει περιθώριο ανόδου έως και +31% για τη μετοχή της Eurobank.

 
Στους κινδύνους για την ελληνική τράπεζα, η Euroxx αναφέρει τα αδύναμα επίπεδα κερδοφορίας, την υψηλή έκθεση της τράπεζας στην αναβαλλόμενη φορολογία (DTAs), καθώς και την έκθεσή της στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν, λόγω του δυσμενούς οικονομικούς περιβάλλοντος της Ελλάδας.

 
Αναφορικά με την πορεία της κερδοφορίας της Eurobank, η Euroxx υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για το 2015, λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από το μηχανισμό ELA της ΕΚΤ. Ειδικότερα, προβλέπει ζημία 237 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για ζημία 144 εκατ. ευρώ. Εκτιμά, ωστόσο, ότι η τράπεζα θα επιστρέψει στην κερδοφορία, με 135 εκατ. ευρώ το 2016 και 459 εκατ. ευρώ το 2017.

 
Τέλος, ως προς τα λειτουργικά έσοδα η Euroxx βλέπει υποχώρηση στα 1,815 δισ. ευρώ το 2015, από 1,889 δισ. ευρώ το 2014, αλλά ανοδική πορεία το 2016, στα 1,987 δισ. ευρώ και το 2017, στα 2,199 δισ. ευρώ.

* ,