Τι ΄΄λένε΄΄ οι νέες εκθέσεις για την Alpha Bank μετά το 9μηνό της

ΑΛΦΑ- Οι νέες εκθέσεις:

Η Deutsche Bank διατηρεί τη σύσταση «Αγορά» και την τιμή στόχο στο 0,9000 ευρώ, επισημαίνοντας ότι η Alpha είναι σε καλή θέση για να αξιοποιήσει την οικονομική ανάκαμψη.

Προβλέπει επιστροφή σε κερδοφορία το 2015, βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης και ως εκ τούτου διανομή μερίσματος.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου οι αναλυτές της παρατηρούν ότι διαμορφώθηκαν αντίστοιχα των εκτιμήσεων…

Σημειώνοντας ότι τα κέρδη από βασικές δραστηριότητες αλλά και η ποιότητα ενεργητικού της τράπεζας συνεχίζουν να βελτιώνονται.

Η Citi υπογραμμίζει ότι δεν αναμένονται αλλαγές στις εκτιμήσεις του 2015 μετά τα κέρδη Q3 της τράπεζας…

Ενώ σχολιάζει ότι οι τάσεις στην ποιότητα ενεργητικού θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ως ενθαρρυντικές από την αγορά.

Στην έκθεσή της υπογραμμίζει τη μείωση στη σύσταση νέων επισφαλειών αλλά και τη βελτίωση σε τριμηνιαία βάση του κόστους χρηματοδότησης.

Επίσης διατηρεί σύσταση «ΑΓΟΡΑ» και τιμή στόχο στο 0,7500 ευρώ.

ΑΛΦΑ- Οι νέες εκθέσεις(Ι): Η Credit Suisse παραμένει «ΟΥΔΕΤΕΡΗ» για τη μετοχή (έναντι αρνητικής στάσης απέναντι στις ελληνικές τράπεζες), ενώ διατηρεί την τιμή στόχο του 0,7000 ευρώ.

Υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα γενικώς ευθυγραμμίστηκαν με τις εκτιμήσεις, όμως τονίζει ότι αρνητική έκπληξη ήταν τα spreads των δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που υποχωρούν λόγω των συνεχών αναδιαρθρώσεων.

Το πολιτικό περιβάλλον θα παραμένει ο βραχυπρόθεσμος καταλύτης για τη μετοχή, σημειώνει.

Η JP Morgan από την δική της πλευρά υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τράπεζα βαδίζει «στη σωστή κατεύθυνση». Η Alpha παραμένει κορυφαία επιλογή από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, σημειώνει…

Και παράλληλα επισημαίνει ότι η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της (ΝΑV) διαμορφώνεται στο 0,64 ευρώ.

Ο οίκος αναφέρει ότι η Alpha μέχρι στιγμής στο έτος έχει εγγράψει προβλέψεις 1,08 δισ. ευρώ έναντι δημιουργίας επισφαλών δανείων 502 εκατ.

Ως εκ τούτου, με κάλυψη 60% επί των νέων επισφαλειών, φαίνεται να γράφει πρόσθετες προβλέψεις ύψους 780 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής το 2014.

Τη σύσταση «ΑΓΟΡΑ» και την τιμή στόχο του 0,7500 ευρώ διατηρεί η Nomura για την Alpha, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα τριμήνου επιβαρύνθηκαν από το έκτακτο κόστος της εθελουσίας εξόδου…

Αλλά και από την εγγραφή αρνητικού goodwill ύψους 22 εκατ. ευρώ λόγω της απόκτησης του δικτύου της Citi στην Ελλάδα.

Ο οίκος επισημαίνει ότι το ρίσκο πρόωρων εκλογών και πολιτικής αβεβαιότητας αναμένεται να επιβαρύνει τους τραπεζικούς τίτλους τους επόμενους μήνες.

ΑΛΦΑ- Οι νέες εκθέσεις (ΙΙ): Χαμήλωσε τον πήχη της τιμής στόχου στο 0,8000 από 0,9000 ευρώ η Morgan Stanley για την Alpha μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων…

Οπως αναφέρει, παραμένει «overweight» για την τράπεζα, καθώς το πρόσφατο”ξεπούλημα” αφήνει ελκυστικό περιθώριο ανόδου για τη μετοχή.

Οι τάσεις στην κερδοφορία βελτιώνονται αντίστοιχα με τις εκτιμήσεις, ωστόσο ο ρυθμός ομαλοποίησης των καθαρών εσόδων από τόκους είναι βραδύτερος των εκτιμήσεων, εξ ου και η μείωση στην τιμή στόχο κατά 12%.

Η UBS, από την πλευρά της παραμένει σταθερή στη σύσταση ”ΑΓΟΡΑ” για τη μετοχή και τονίζει ξανά την προτίμησή της στην Alpha από τις ελληνικές τράπεζες, ενώ χαμηλώνει την τιμή στόχο στο 0,7000 από 0,7300 ευρώ.

Ο οίκος υπογραμμίζει οι προβλέψεις για επισφάλειες διαμορφώθηκαν καλύτερα του αναμενόμενου, ενώ βελτιώθηκε και το ποσοστό κάλυψης των επισφαλών δανείων.

Καταγράφει και την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κι ακόμα υπογραμμίζει ότι τα κεφάλαια της Alpha παραμένουν επαρκή, καθώς ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 14,9%…

Συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επίπτωσης από τη μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου. Εξαιρουμένης αυτής, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 11,7%. που είναι και πάλι ιδιαίτερα ικανοποιητικός…