Τιτάν: Όρθιος μέσα στους τυφώνες (του Μάνου Χατζηδάκη) 18/11

____________

Τιτάν – Όρθιος μέσα στους τυφώνες

Η Αμερική κράτησε παρά τις χαμένες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου και την αδυναμία της Αιγύπτου. Το ομόλογο, οι προοπτικές και η συνέχεια

Βγήκε από την Ελλάδα και επένδυσε στην Αμερική όταν το κατασκευαστικό περιβάλλον ήταν τo καλύτερο από ποτέ. Όταν βούλιαξε η Αμερική συνέχισε να επενδύει κόντρα σε αντιξοότητες και χρηματοοικονομική κρίση. Όταν το 2012 η εταιρία βγήκε πρώτη να δανειστεί με επιτόκιο 8,75% στις διεθνείς αγορές ήταν μια κίνηση που θεωρήθηκε εξαιρετικά παράτολμη λόγω του υψηλού κουπονιού.

Η ιστορία δικαίωσε τις επιλογές της εταιρίας καθώς η Αμερική αποτελεί σήμερα την βασική πηγή της κερδοφορίας του ομίλου συνεισφέροντας πάνω από το 50% των λειτουργικών κερδών, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολυετή χαμηλά ζήτησης και το προφίλ ρίσκου της εταιρίας έχει βελτιωθεί σε σημείο να δανείζεται πλέον στο 25% του αρχικού κόστους.

Το εννεάμηνο:

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια συγκυρία δύσκολη καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και η Αίγυπτος δείχνουν να χρειάζονται ακόμα χρόνο για να περάσουν σε κάποιο ρυθμό σταθερής ανάκαμψης. Το φετινό τρίτο τρίμηνο θα ήταν από την φύση του δύσκολο να ξεπεραστεί καθώς πέρυσι η εταιρία είχε την ευχέρεια να εγγράψει την ίδια περίοδο έκτακτα κέρδη 79,3 εκατ. ευρώ από φορολογικές απαιτήσεις.

Οι τυφώνες του Σεπτεμβρίου επιβράδυναν την δυναμική των πωλήσεων στις ΗΠΑ, τα Βαλκάνια έμειναν στάσιμα και η Αίγυπτος έχασε το 50% του τζίρου ενώ επιβαρύνθηκε και με έκτακτα έξοδα αναδιάρθρωσης.

Παρόλα αυτά η προσπάθεια της εταιρίας είχε αποτέλεσμα σε επίπεδο δανεισμού καθώς ομίλου αφού στο τρίμηνο υπάρχει μείωση 29 εκατ. ευρώ στα 758 εκατ. ευρώ. Από την αναδιάρθρωση της Αιγύπτου (μείωση 20% του εργατικού δυναμικού) ο όμιλος προσδοκά ετήσιες εξοικονομήσεις 2 εκατ. ευρώ  ενώ σε ότι αφορά την πορεία των τιμών υπάρχει ανατίμηση 20% σε τοπικό νόμισμα και 50% υποτίμηση σε όρους ευρώ.

Πως έκλεισε το τρίμηνο και το εννεάμηνο του ομίλου (σε χιλ. ευρώ)

Σε χιλ. ευρώ 9M:16 9M:17 (%) Q3:16 Q3:17 (%)
Πωλήσεις 1.124.225 1.144.500 1,8% 400.417 370.700 -7,4%
Λειτουργικά Αποτελέσματα 204.996 214.500 4,6% 85.517 72.400 -15,3%
Λειτουργικό Περιθώριο 18,2% 18,7% +51 bps 21,4% 19,5% -183 bps
Καθαρά Κέρδη δημοσιευμένα 121.931 33.100 -72,9% 112.725 19.200 -83,0%
Καθαρό Περιθώριο 10,8% 2,9% -795 bps 28,2% 5,2% -2.297 bps
Καθαρά Κέρδη Προσαρμοσμένα 42.531 30.600 -28,1% 33.325 16.700 -49,9%
Καθαρό Περιθώριο προσαρμοσμένο 3,8% 2,7% -111 bps 8,3% 4,5% -382 bps

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Αποτέλεσμα εικόνας για titan cement greece

Το μέλλον:

 • Η Αμερική πάει καλά και η διοίκηση αναμένει το χαμένο έδαφος να αναπληρωθεί από υψηλότερη τιμολόγηση και σταθερά υψηλή ζήτηση.
 • Στην Ελλάδα η ζήτηση αναμένεται να βελτιωθεί μόνο όταν ξεκινήσουν τα κατασκευαστικά έργα υποδομής. Προς το παρόν οι περισσότερες πωλήσεις κατευθύνονται σε εξαγωγές με μικρότερο περιθώριο κέρδους.
 • Στα Βαλκάνια η εταιρία βλέπει καλύτερες συνθήκες στις αγορές και αναμένει καλύτερο αποτέλεσμα λόγω συνεργειών και επίτευξης οικονομιών κλίμακας.
 • Στην Αίγυπτο οι προοπτικές λόγω υποτίμησης παραμένουν δύσκολες ωστόσο ο όμιλος θα έχει το πλεονέκτημα της μείωσης του εργατικού κόστους και άλλων εξοικονομήσεων από του χρόνου.
 • Στην Τουρκία τέλος η αύξηση του ανταγωνισμού έχει πιέσει τα λειτουργικά περιθώρια.
 • Στην Βραζιλία η κατάσταση της οικονομίας δείχνει να σταθεροποιείται μετά την έξοδο της χώρας από την ύφεση.

 

Σε ότι αφορά τις σχετικές αποτιμήσεις οι τσιμεντοβιομηχανίες διεθνώς έχουν μια εξαιρετική χρηματιστηριακή χρονιά η οποία βοηθάει ώστε να μην φανεί ιδιαίτερα η απόκλιση της σχετικής αποτίμησης της Τιτάν.

 • Η εικόνα βελτιώνεται αισθητά στην επόμενη χρήση καθώς οι εκτιμήσεις των αναλυτών για την καθαρή κερδοφορία του ομίλου βρίσκονται κοντά στα 120 εκατ. ευρώ
 • Ενώ το 2019 προσεγγίζουν τα 150 εκατ. ευρώ.
 • Όμως οι τρεις προηγούμενες χρονιές δεν επαλήθευσαν τις αρχικές εκτιμήσεις οι οποίες αποδείχθηκαν πολύ φιλόδοξες σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα.
 • Η Αίγυπτος δείχνει να αποτελεί το κλειδί των εξελίξεων καθώς αν η κατάσταση ομαλοποιηθεί τότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη συνεισφορά της κερδοφορίας που πιθανόν να πιάσει το στόχο.
 • Στα τρέχοντα επίπεδα τιμών η αγορά εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των αδυναμιών έχει ενσωματωθεί εξ ούκαι η πετυχημένη αναχρηματοδότηση των 250 εκατ. ευρώ με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο.

Σχετική εικόνα

Που βρίσκονται οι αποτιμήσεις των άλλων εισηγμένων τσιμεντοβιομηχανιών

Εταιρία Κεφαλαιοποίηση P/E 2017 P/E 2018 Ev/EBITA 2017 Ev/EBITA 2018
Titan 1.709 20,4 x 14,0 x 12,7 x 11,3 x
LafargeHolcim. 29.063 17,6 x 15,0 x 12,9 x 10,9 x
Heidelberg 17.211 15,2 x 12,3 x 12,2 x 10,5 x
BuzziUnicem. 4.482 17,7 x 15,0 x 12,8 x 10,6 x
Cementir Holding. 1.201 18,4 x 12,6 x
Vicat-CimentsVicat 2.999 20,2 x 17,2 x 14,6 x 12,7 x
Μέσος Όρος 17,8 14,4 13,1 11,2
Μέσος όρος εκτός Τιταν 17,0 14,2
DISCOUNT/PREMIUM 14,33% -2,97% -3,22% 1,04%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή