Τηλέτυπος: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. – MEGA CHANNEL

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 28.4.2017 περιήλθε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραίτηση του μέλους ΔΣ κ. Παναγιώτη Ψυχάρη.

Την ίδια ημέρα υπέβαλε την παραίτησή του και ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σταύρος Ψυχάρης.