Τεχνική προσέγγιση για Top Δείκτες και επίκαιρες μετοχές

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ: Η αναβάθμιση από τον Fitch κατά μία βαθμίδα ανακοινώθηκε, με την διαφορά ότι η αγορά την Παρασκευή δεν το προεξόφλησε καθόλου.

________

[email protected],82 μονάδες:

 • Το 2182 είναι κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 2190 ή το 2204.
 • Αντίστοιχα μία διάσπαση του 2160 μπορεί να μας φέρει στο 2142.
 • Το 2220-2230 κρίνεται πλέον πολύ σημαντικό για την συνέχεια
 • Και χρειάζεται κατοχύρωση, αν θέλουμε να δούμε συνέχιση της κίνησης.

ΔΤΡ@1049,43 μονάδες: Ο τραπεζικός είναι αυτός που ουσιαστικά μπορεί να πάρει το βάρος, αν και χρειάζεται κατοχύρωση του υψηλού της Πέμπτης@1101 μονάδες.

 • ΜΥΤΙΛ – ΚΡΙ – ΜΠΕΛΑ – ΑΡΑΙΓ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ παραμένουν long με σχετικά κοντινά stop.
 • Ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ@1,6700 ευρώ: Δοκιμάζει το mob των 1,7100 ευρώ που του δίνει και αγοραστικό σε περίπτωση που μπορέσει να τα κατοχυρώσει.
 • Ο τίτλος της Viohalco (@2,9500 ευρώ) συνεχίζει την συσσώρευση κάτω από τα 3,00 ευρώ και χρειάζεται κατοχύρωση των 3,0100 σε κλείσιμο για να δώσει αγοραστικό σήμα
 • ΕΝΩ η μετοχή της ΔΕΗ@2,1600 ευρώ τα 2,2100 ευρώ.

Χρειαζόμαστε αύξηση του τζίρου για να μπορέσουμε να δούμε υψηλότερα επίπεδα.

_________________________

FTASE 25  – Large Cap

 • H ζώνη των υψηλών 2220-2230 έδωσε διόρθωση με το επίπεδο να
  είναι σημαντικό να διασπαστεί αν θέλει να δώσει συνέχιση της κίνησης στο 2300.
 • Το 2160 είναι κοντινή στήριξη με το 2109 κύρια και stop στο Long. Στο μηνιαίο βλέπουμε πως διανύουμε τον τρίτο μήνα συσσώρευσης χωρίς νέα υψηλά.

_________________________

ΓΔ Long term charts & Comments

 • Το 809 παραμένει να είναι το stop loss μας σε ημερήσιο.
 • Οι 844 μονάδες είναι κύρια αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει το 860 ή και
  κίνηση στις 900 μονάδες.
 • Κοντινή στήριξη οι 820 μονάδες ενώ μία διάσπαση του 809 μπορεί να μας φέρει στις 790 μονάδες.
 • Είναι λογικό μία τέτοια κίνηση να συσσωρεύει για τρίτο μήνα πριν μας δείξει την
  συνέχεια.

_________________________

EUR/USD_spot Daily chart & Comments
EUR/USD_spot
Daily position LONG — stop 11118

 • Διορθωτική ελεγχόμενη κίνηση για το ευρώ. Το 11590-11616
  είναι κύρια στήριξη στην παρούσα και μόνο κατοχύρωση μπορεί
  να μας φέρει στο κύριο 11445 επίπεδο.
 • Το 11810 κύρια αντίσταση που μόνο κατοχύρωση μπορεί να δοκιμάσει κίνηση
  στο υψηλό ή στο 11945

__________________

S&P 500_spot Daily chart & Comments
S&P 500_spot Daily position short
stop 2475

 • O 500αρης μας έδωσε short μετά από μεγάλο διάστημα. Το stop
  μας στο 2475 με κοντινή αντίσταση το 2640-2462 επίπεδο.
 • Το 2408 κύρια στήριξη και επίπεδο που θα μπορούσε να δώσει
  αντίδραση ενώ κατοχύρωση του μπορεί να οδηγήσει στο 2380
  σε πρώτη και στο 2360 σε δεύτερη φάση

__________________

DAX_spot  Daily chart & Comments
DAX_spot  Daily position short — stop 12336

 • Προσπάθεια βάσης στην ζώνη του 11980-12020. Μία διάσπαση
  μπορεί να μας φέρει και πάλι στο 11900 ή το 11850 επίπεδο αν
  μη τι άλλο. Το 12300-12336 είναι κύρια αντίσταση και stop loss
  στο short σε κλείσιμο με επόμενο επίπεδο το 12485

__________________

Dow Jones _spot – Daily chart & Comments
Dow Jones _spot Daily position LONG-  stop 21197

 • Μπορεί να μην έχει δώσει έξοδο όπως ο s&p παρόλα
  αυτά όσο κάτω από το 22000 το πιο πιθανό είναι να
  δοκιμάσει το 21260-21290 επίπεδο.

__________________

GOLD_spot
Daily position LONG
stop 1267

 • Το χρυσάφι μαζεύει δυνάμεις δοκιμάζοντας να
  κατοχυρώσει το 1300 επίπεδο που ουσιαστικά θα του
  ανοίξει τον δρόμο μεσοπρόθεσμα για το 1400 σε
  πρώτη φάση. Το 1274-1280 είναι σημαντική στήριξη
  και επιθετική τάση με το stop μας στο 1267.

__________________

DISCLAIMER

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή
εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την
παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Πρόκειται για ένα έγγραφο που έχει
συνταχθεί από την FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. με σκοπό την παροχή γενικής ενημέρωσης στους
πελάτες της σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των χρηματαγορών. Το παρόν έγγραφο
διανέμεται δωρεάν και τα πνευματικά του δικαιώματα ανήκουν εξ ολοκλήρου στην FAST FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη
και μόνο. Η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια και την
πληρότητα των πληροφοριών και των εκτιμήσεων σε αυτό το έγγραφο. Οι πληροφορίες
προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αντικειμενικά αξιόπιστες, χωρίς η FAST FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ. να έχει επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των πληροφοριών και των πηγών αυτών. Στο
παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν
σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των
οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει
νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.
Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά
στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα και το προφίλ
συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει
σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.
Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν
την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν
αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.
Με τη χρήση του συγκεκριμένου εγγράφου συμφωνείτε ότι η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει
καμία ευθύνη σχετικά με ζημιές και κόστη ευκαιρίας που απορρέουν είτε άμεσα είτε έμμεσα από
την αξιοποίηση του παρόντος ενημερωτικού υλικού.
DISCLAIMER
____________________