Αποτελέσματα 2016 – Τα πολυμερή δίνουν κέρδη: Εξαγωγές, αύξηση στα περιθώρια έφεραν ρεκόρ

Αποτελέσματα 2016

 • AΠO ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Τα πολυμερή δίνουν κέρδη: Εξαγωγές, αύξηση στα περιθώρια έφεραν ρεκόρ

 • Πως πήγαν το 2016 δύο εκ των κορυφαίων εισηγμένων εταιριών στον κλάδο πλαστικών

Οι εξαγωγές είναι το αντίδοτο σε μια οικονομία που δεν παρουσιάζει αναπτυξιακούς ρυθμούς ή έχει θέματα ρευστότητας που καθιστούν δύσκολο το εμπόριο και τις συναλλαγές. Τόσο η Flexopack όσο και τα Πλαστικά Θράκης κατάφεραν να υλοποιήσουν με επιτυχία την συνταγή της εξωστρέφειας χωρίς να αυξήσουν δυσανάλογα το ρίσκο του ισολογισμού τους.

 • Οι δύο εισηγμένες εταιρίες στον χώρο των πλαστικών με μεθοδική και συστηματική προσπάθεια ανοίχτηκαν σε νέες αγορές και τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν.
 • Λένε πως «αν το προϊόν είναι καλό αργά ή γρήγορα η αγορά θα το προσέξει». Ωστόσο χρειάζεται και η κατάλληλη στρατηγική για να έρθει το αποτέλεσμα.
 • Όπως και να έχει το 2016 έγραψε και για τις δύο εισηγμένες την καλύτερη επιχειρηματική επίδοση όλων των εποχών:

Flexopack: Τοδεύτερο εξάμηνο του 2016 ήταν το καλύτερο στην ιστορία της εταιρίας και σε συνδυασμό με το επίσης δυνατό α’ εξάμηνο έφεραν τζίρο, λειτουργικά και καθαρή κερδοφορία στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών σε επίπεδο χρήσης.

 • Η βελτίωση των περιθωρίων αποδίδεται αφενός στην αύξηση των πωλήσεων (+15%) και στην συμπίεση του σταθερού κόστους ως ποσοστό του κύκλου εργασιών αλλά και στην διατήρηση των λειτουργικών εξόδων σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών ειδών (φίλμς) συσκευασίας. Από το σύνολο των πωλήσεων το 82% πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιούν το 42% των διεθνών πωλήσεων.

 • Σε ότι αφορά τους κινδύνους από το Brexitή τις συναλλαγματικές διαφορές που μπορούν να προκύψουν oι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου κατά την διάρκεια του έτους 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανήλθαν σε7,1 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,04% επί του κύκλου εργασιών του.
 • Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός σε επίπεδο ομίλου ήταν αρνητικός (-98 χιλ. ευρώ) καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα έφθασαν τα 15,4 εκατ. ευρώ αποτέλεσμα και της εξαιρετικής διαχείρισης των απαιτήσεων. Συγκεκριμένα μόλις το 2% της ενηλικίωσης των απαιτήσεων υπερβαίνει τους 6 μήνες έναντι 29% στην περυσινή χρονιά.

Επισημαίνεται ότι κατά την προηγούμενη χρήση ο Όμιλος ενίσχυσε με δύο αυξήσεις κεφαλαίου τις θυγατρικές του σε Πολωνία (1 εκατ. ευρώ) και Κύπρο (2 εκατ. ευρώ) προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία του στις αγορές της Πολωνίας και της Αυστραλίας.

Η εταιρεία με σκοπό την επέκταση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων προχωρά στην κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου που  θα περιλαμβάνει χώρους παραγωγής, αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία συνολικής εκτάσεως 6.975 τ.μ. Η κατασκευή ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο της χρήσεως 2016, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Με βάση την κεφαλαιοποίηση των 47 εκατ. ευρώ η διαπραγμάτευση της μετοχής γίνεται στις 9,2 φορές τα καθαρά κέρδη του 2016 ενώ σε όρους EV/EBITDA (επιχειρηματική αξία προς λειτουργικά κέρδη) η διαπραγμάτευση γίνεται στις 4,2 φορές.

 • Τα καθαρά κέρδη και οι πωλήσεις της Flexopack ανά εξάμηνο (σε εκατ. ευρώ)

Πλαστικά Θράκης: Το 2016 ήταν χρονιά σταθμός καθώς ο όμιλος πέτυχε ρεκόρ τζίρου, λειτουργικών κερδών και καθαρής κερδοφορίας. Μάλιστα στο δ’ τρίμηνο η  κερδοφορία συνέχισε να έρχεται με διψήφιους ρυθμούς και από τους δύο κλάδους σε επίπεδο λειτουργικών κερδών (Τεχνικά υφάσματα +19%, Συσκευασία +39%). Κατά το 2016 οι μεγάλες νίκες του Ομίλου ήταν οι εξής:

 • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν 66,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 11,8%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 22,7% σε σχέση με 20,5% το 2015. Στον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσίασε αύξηση κατά 160 μονάδες βάσης και στον Κλάδο της Συσκευασίας αύξηση κατά 410 μονάδες στη χρήση 2016 σε σχέση με τη χρήση 2015. Η βελτίωση των μικτών περιθωρίων οφείλεται αφενός στην αύξηση του όγκου παραγωγής η οποία είχε ως απόρροια την μείωση του σταθερού κόστους ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος αφετέρου δε στη βελτίωση του προϊοντικού μίγματος.
 • Η παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους 6,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,75 εκατ. ευρώ το 2015. Κατά δύο ημέρες έχει βελτιωθεί η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων (65 ημέρες) και κατά 4 ημέρες έχει καθυστερήσει η πληρωμή των προμηθευτών (52 ημέρες.
 • Παρά το γεγονός ότι πάνω από το ήμισυ του όγκου παραγωγής πραγματοποιείται στην Ελλάδα (59%), η Ελλάδα αποτελεί το 18% των πωλήσεων.Οι διεθνείς πωλήσεις πλην Ελλάδας απλώνονται σε τρεις βασικές αγορές: Ευρώπη 35%, Ηνωμένο Βασίλειο 16%, Αμερική 19%. Ωστόσο ακόμα σε Αφρική και Ωκεανία ο όμιλος πραγματοποιεί ένα μικρό μέρος των πωλήσεων του (3-4%).

Κατά τα άλλα:

 • Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου είναι αυξημένος κατά 12 εκατ. ευρώ στα 54,7 εκατ. ευρώ αποτέλεσμα των αυξημένων κεφαλαιακών επενδύσεων (29,9 εκατ. ευρώ έναντι 26,9 εκατ. ευρώ το 2015).
 • Η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 1.353.168 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 1,3008 Ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,001% του μετοχικού κεφαλαίου
 • Τα κέρδη ανά μετοχή έφθασαν τα 30 λεπτά έναντι 22 το 2015. Ανακοίνωση μερίσματος δεν υπάρχει ωστόσο η εταιρία έχει στο παρελθόν δώσει επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους της.

Με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση η διαπραγμάτευση γίνεται στις 8,6 φορές τα κέρδη του 2016 ενώ με βάση την επιχειρηματική αξία της εταιρίας (EV) προς τα λειτουργικά κέρδη είναι στις 4,6 φορές.

Πως έκλεισε η χρήση των Πλαστικών Θράκης το 2016

Κλάδος/δραστηριότητα Τεχνικά Υφάσματα Συσκευασία Αγροτικός Τομέας Σύνολο
(ποσά σε € χιλ.) 2016 2015 % Μετ. 2016 2015 % Μετ. 2016 2015 % Μετ. 2016 2015 % Μετ.
Κύκλος Εργασιών 225.299 228.540 -1,4% 76.021 70.433 7,9% 1.618 1.035 56,3% 291.900 289.396 0,9% 
Μικτά Κέρδη 48.333 45.539 6,1% 17.035 12.874 32,3% 311 292 6,5% 66.403 59.374 11,8% 
Περιθώριο Μικτών Κερδών 21,5%  19,9%  +153 bps  22,4%  18,3%  +413 bps  19,2%  28,2%  -899 bps  22,7%  20,5%  +223 bps 
Σύνολο EBITDA 22.560 19.746 14,3% 12.357 9.018 37,0% 244 206 18,4% 35.160 28.980 21,3% 
Περιθώριο EBITDA 10,0%  8,6%  +137 bps  16,3%  12,8%  +345 bps  15,1%  19,9%  -482 bps  12,0%  10,0%  +203 bps 
Καθαρά Κέρδη 13.384 9.788 36,7% 
Περιθώριο Καθαρών Κερδών                   4,6%  3,4%  +122 bps 

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή