Τα δύο “Ο” προσπαθούν να συντηρήσουν την αγορά στα τρέχοντα επίπεδα

Τα δύο Ο προσπαθούν να συντηρήσουν την αγορά στα τρέχοντα επίπεδα τιμών της.

Τα 8,05 ευρώ απαιτούν την προσοχή μας για τον ΟΠΑΠ, με τα 7,7600 να του παρέχουν στην παρούσα φάση την πρώτη γραμμή στήριξης…

Αντίστοιχα, στον ΟΤΕ προσέχουμε τα νούμερα… 8,1000 και 8,4000 ευρώ…

ΟΤΕ

……………………..

ΟΠΑΠ

……..

fast fina