ΤΙΤΚ, ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ και ΕΛΠΕ επηρεάζουν τον ΓΔ κατά 18,3%

Βάσει των χθεσινών τιμών κλεισίματος η βαρύτητά τους στη διαμόρφωση του γ.δ. ξεπερνούσε το 18%. 

Αναλυτικά: ΤΙΤΚ 7,05%, ΜΥΤΙΛ 4,37%, ΜΟΗ 4,09% και ΕΛΠΕ 2,79%…