ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017:

Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2016 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2016, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις  ιστοσελίδες  της Εταιρείας (www.terna-energy.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χ.Α.

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών:  Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Πέμπτη 25 Μαΐου 2017   

Αποκοπή Δικαιώματος Μερίσματος: Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της Εταιρείας μας.

Δικαιούχοι Μερίσματος: Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 20 Ιουνίου 2017 (record date).

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος: Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

Print Friendly, PDF & Email