ΤΕΝΕΡΓ: Μέτριο τρίμηνο και… 9μηνο

ΤΕΝΕΡΓ- το Εννεάμηνο:
Πωλήσεις 104,1 εκατ. ευρώ (από 102,55 εκατ.), κέρδη 3,24 εκατ. (από 9,65 εκατ.) και λειτουργικά κέρδη 48,2 εκατ. ευρώ (από 52,9 εκατ.).
Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 76,8 εκατ. ευρώ έναντι 78,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013, μειωμένα κατά 2,2%.
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους ανήλθαν στα 27,3 εκατ. ευρώ έναντι 24,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013.
Απασχολεί προσωπικό 152 ατόμων από τα 183 πέρυσι. Για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 1,19 εκατ. ευρώ.
Σημαντική ενίσχυση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες που ξεπέρασαν τα 43,1 εκατ. ευρώ. (πέρυσι στα 24,4 εκατ.)

Αποτιμάται σε 306 εκατ. ευρώ στη τιμή των 2,8000 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονται σε 338,7 εκατ. ευρώ (από 348,4 εκατ.), ο δανεισμός της στα 390,7 εκατ. ευρώ (πέρυσι: 366,8 εκατ.) και τα ταμειακά διαθέσιμά της σε 120,73 εκατ. (ΔΔΜ: 0,88 και p/bv:  0,90).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 628 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 386 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 74 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 238 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 882 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση παρόλο που η εγκατεστημένη ισχύς στο εννεάμηνο του 2014 ήταν μεγαλύτερη από αυτήν στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα φετινά ανεμολογικά δεδομένα υπήρξαν ιδιαίτερα χαμηλά.

Αξίζει, πάντως, να επισημανθεί ότι μέσα στο πρώτο δεκάμηνο του 2014 ξεκίνησαν σταδιακά να λειτουργούν επιπλέον 120 MW, ανεβάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου στα 628 MW. Η επιπλέον εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αποδώσει μέσα στα επόμενα τρίμηνα.