Σχόλια και επιλογές για τους επενδυτές του Χ.Α (10/10)

____________

 • ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 500 εκατ. ευρώ και άνω)

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: ΕΠΕΙΔΗ δεν πρόκειται να τα δείτε αλλού γραμμένα… Η κεφαλαιακή βάση του Ομίλου  ανέρχεται στο ποσό των 635 εκατ. ευρώ, έναντι 598 εκατ. ευρώ την 31.12.2016. ‘Ετσι διαβάσαμε στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ομίλου.

 • Ομως σε αυτό το νούμερο περιλαμβάνονται τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ που ανέρχονται σε… 212 εκατ. ευρώ. Επομένως η κεφαλαιακή βάση του ομίλου ανέρχεται σε 424 εκατ. ευρώ και όχι 635 εκατ. Μιλάμε για σημαντική διαφορά, πολύ σημαντική!!!

ΓΕΚΤΕΡΝΑ(1): Στα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου, περιλαμβάνονται ποσά για επιστροφή 87 εκατ. ευρώ  που  αφορούν  εισπραχθείσες  επιχορηγήσεις,  λόγω  ακύρωσης  κατασκευής  ή  λήξης χρονικών ορίων των αποφάσεων υπαγωγής ορισμένων Αιολικών Πάρκων.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ(2): Εντός του επόμενου 12μήνου το πληρωτέο κεφάλαιο και οι δεδουλευμένοι  τόκοι  ανέρχονται  στο ποσό των 107,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 94,7 εκατ. ευρώ αφορούν τον τομέα  των ΑΠΕ, 802 τον κατασκευαστικού τομέα, 7.765 τον τομέα εκμετάλλευσης ακινήτων, 2.192 τον τομέα  των παραχωρήσεων και 800 τον τομέα συμμετοχών. Απασχολεί προσωπικό 1604 ατόμων από 1782 πέρυσι.

 • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)

!ΚΡΙ ΚΡΙ: Το πρώτο εξάμηνο τρέχει ήδη με ρεκόρ κερδοφορίας όλων των εποχών για την περίοδο (4,9 εκατ. ευρώ) καθώς η εταιρία δεν κουβαλά πλέον τις επισφαλείς απαιτήσεις του Μαρινόπουλου, έχοντας πάρει πλήρη πρόβλεψη τα προηγούμενα έτη.

Οι πωλήσεις είναι αυξημένες κατά 18%, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 8,22 εκατ. ευρώ έναντι 6,17 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2016 ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 4,90 εκατ. ευρώ έναντι 3,60 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2016. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτο ποσό 1,53 εκατ. ευρώ ως προβλέψεις επισφάλειας πελατών.

!ΚΡΙ ΚΡΙ(1): Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας βρίσκεται στα 97,2 εκατ. ευρώ, ο τραπεζικός δανεισμός είναι σχεδόν μηδενικός, διαπραγματεύεται 2,1 φορές τα ίδια κεφάλαια και η προσδοκώμενη σχέση κεφαλαιοποίησης με τα κέρδη του 2017 είναι στις 11,5 φορές.

Πως εξελίσσονται οι εξαμηνιαίες πωλήσεις του ΚΡΙ – ΚΡΙ (Σε χιλ. ευρώ)

Πως εξελίσσονται τα εξαμηνιαία κέρδη του ΚΡΙ – ΚΡΙ (Σε χιλ. ευρώ)

……….

 • ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 15 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

!ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Αποτιμάται σε 21,9 εκατ. ευρώ και από τα 1,6000 προ 4μήνου έχει γυρίσει στα 1,19000 ευρώ ( ΜΕ ΒΟΟΚ VALUE στα 3,5700 ευρώ) όσα και ο ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ(!!), 4 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την ΕΦΤΖΙ, στα ίδια σχεδόν με την SPACE κ.λπ κ.λπ όταν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της είναι απείρως καλύτεροι έως “εξωγήινως” καλύτεροι από πάρα πολλές δεκάδες άλλες εισηγμένες παρά την μείωση της κερδοφορίας που κατέγραψε στο 6μηνο (fake ουσιαστικά)…

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΝ για την ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Η προσέλκυση επενδυτών με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, γιατί θα προκύψουν αποδόσεις (το πιθανότερο) κάτι παραπάνω από ελκυστικές…

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 32,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, στα ΤΑΜΕΙΑ 4,14 εκατ., ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ μείον 5,2 εκατ. ευρώ (λόγω αύξησης αποθεμάτων κατά 4,5 εκατ.) , ΚΕΡΔΗ 6μηνου 0,51 εκατ. ευρώ (από Κ 1,17 εκατ. το 2016),

 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ 42,4 εκατ. (από 36,5 εκατ.), ΕΒΙTDA κέρδη € 3,66 εκατ. έναντι κερδών € 3,95 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2016.
 • Ο Όμιλος στις 30.06.2017 απασχολούσε 145 άτομα (213 άτομα την 30.06.2016).
 • ΑΜΟΙΒΕΣ 170 χιλ. ευρώ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 27 εκατ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες 20,5 εκατ.
 • και ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 65,8 εκατ. από 65,3 εκατ. ευρώ.
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 21,9 εκατ. ευρώ…
 • ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ότι έκτακτο κέρδος  ποσού € 852 χιλ. από την εξαγορά συμμετοχής 50% σε συνδεδεμένη εταιρία, είχε ενισχύσει τα αποτελέσματα του περυσινού εξαμήνου και ως εκ τούτου εμφανίζονται βελτιωμένα συγκριτικά με αυτά του τρέχοντος εξαμήνου…
 • ΕΠΙΣΗΣ από την έναρξη του έτους επίσης, η δραστηριότητα του αγροτικού τομέα του
  ομίλου ενσωματώνεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, έναντι ολικής ενοποίησης πέρυσι, σε
  συνέχεια της συγχώνευσης των εταιριών ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ και ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ. (ΕΞ ΟΥ και η τυπική μείωση των εργαζομένων)…
 • Εξαιρουμένων των ως άνω διαφοροποιήσεων τα αποτελέσματα του τρέχοντος εξαμήνου θα
  διαμορφώνονταν σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με αυτά του περυσινού 6μήνου.

………………

 • ΜΙΚΡOYΛA ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (μέχρι 15 εκατ. ευρώ)

!ΚΕΚΡΟΠΑΣ: ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ είναι ότι σου έδιναν όσα χαρτιά ήθελες στα 0,5500 ευρώ αλλά και μέχρι το 0,6500 ευρώ… ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ το ταμπλό… ΕΠΙΣΗΣ:-

 • 1) Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ της εταιρείας από ανεξάρτητο εκτιμητή η οποία προσδιορίζει εύρος τιμών εύλογης αξίας ύψους μεταξύ των 67,4 εκατ, με 74,3 εκατ. ευρώ (ΔΗΛΑΔΗ περί τα 10,5000 ευρώ έναντι των τωρινών 0,9800 ευρώ) Κ/φση: 6,5 εκατ. ευρώ!!
 • 2) Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του νομικού συμβούλου της εταιρείας βάσει της οποίας εκτιμάται η θετική έκβαση της αίτησης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. για την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία διεκδικεί την κυριότητα έκτασης 300 στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας ανήκει στην ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
 • 3) Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ που δικαιώνει τις απόψεις της εταιρείας. Ο ΚΕΚΡΟΠΑΣ ΠΡΟΥΠΗΡΧΕ ΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ…
 • 4) ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΣΕΝΑΡΙΟ γίνεται λόγος για σημερινή τιμή μετοχής Χ10 και Χ11 φορές.
 • 5) ΣΕ ΜΑΣ ΑΡΚΟΥΝ ΤΑ 2,0000 ευρώ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ 50%.

!ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: Η χθεσινή αναφορά ήταν τόσον επεξηγηματική, πιο πολύ δεν γινόταν… Ξεκίνησε μουδιασμένα αλλά αργότερα οι αγοραστές ανέβαιναν για να φτάσουν τελικά στο απόλυτο πλαφόν και στο +29%… Η όλη κίνηση έγινε με τζίρο 7667 μόλις ευρώ οπότε είναι σαν μη γενόμενη… ΟΣΟΙ όμως έχουν εγκλωβιστεί στην μτχ μπορούν τώρα να βγούν και κερδισμένοι. Στα 4,25 εκατ. ευρώ η κ/φση της και +107% εφέτος…

!ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Στο -15% χθες στη τιμή των 2,0800 ευρώ που την αποτιμά σε 10,56 εκατ. ευρώ, με την καθαρή θέση σχεδόν 5πλάσια!! ΑΙΤΙΑ της καθίζησης η ανακοινωθείσα ΑΜΚ στη τιμή των 0,4000 ευρώ… Μία αιτία που ανοίγει τον δρόμο για μεγάλες προσεχώς αποδόσεις…

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 105,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ**, στα ΤΑΜΕΙΑ 62,6 εκατ.(χ), ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ θετικές 44,5 εκατ. ευρώ, ΖΗΜΙΕΣ 6μηνου 2,6 εκατ. ευρώ (από Κ 0,144 εκατ. το 2016),

 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ 78 εκατ. (από 95,6 εκατ.), ΕΒΙTDA κέρδη € 5,9 εκατ. έναντι κερδών € 8,2 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Η μείωση οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων
 • Ο Όμιλος στις 30.06.2017 απασχολούσε 564 άτομα (438 άτομα την 30.06.2016). Το επιστημονικό προσωπικό αποτελεί την πλειοψηφία του συνόλου των εργαζομένων.
 • ΑΜΟΙΒΕΣ 544 χιλ. ευρώ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 13 εκατ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες 77,4 εκατ.
 • και ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 54,8 εκατ. από 48,1 εκατ. ευρώ.
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 10,56 εκατ. ευρώ

!ΙΝΤΡΑΚΑΤ(1): Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός** ανήλθε σε € 61,4 εκατ. έναντι € 54,9 εκατ. στα τέλη του 2016 στον οποίο περιλαμβάνεται ομολογιακό δάνειο ποσού € 26,3 εκατ. καθώς επίσης και μακροπρόθεσμος δανεισμός θυγατρικής εταιρείας για την υλοποίηση μονάδας Αιολικού Πάρκου

 • Και ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός σε € 44,2 εκατ. στον οποίο περιλαμβάνονται ομολογιακά δάνεια ύψους € 9,3 εκατ. καθώς και βραχυπρόθεσμος δανεισμός που λήφθηκε από θυγατρική εταιρεία για την υλοποίηση έργου ΣΔΙΤ.
 • (χ): Σημειώνεται ότι η αύξηση των διαθεσίμων οφείλεται στην ληφθείσα προκαταβολή ύψους € 53,5 εκατ. που αφορά το έργο των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, του οποίου η σύμβαση υπεγράφη εντός του 1ου εξαμήνου 2017

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.