Σχόλια και επιλογές για επενδυτές του Χ.Α (22/11)

____

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ: Αν και η αβεβαιότητα σε σχέση με το ενδεχόμενο να συντρέξουν πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες, μετά τη διενέργεια των “stress tests” εξακολουθεί να υφίσταται, η τρέχουσα τιμολόγηση των συστημικών Τραπεζών διαχέει το μήνυμα ότι είναι πιθανό να υφίσταται αρνητική υπερβολή, ενόψει μάλιστα της αναμενόμενης επανέναρξης των πλειστηριασμών, εξέλιξη που θα συμβάλει σε αυξημένη κινητικότητα γύρω από τα NPLs.

Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών την 29η Νοεμβρίου, στο “μικροσκόπιο” της ΕΚΤ και του ΔΝΤ μπαίνουν ενέχυρα των τραπεζών, αξίας 50 δισ. ευρώ.

 • Οι τελευταίες θα κληθούν να αποδείξουν πώς μπορούν να ανακτήσουν το μέγιστο δυνατό, ώστε να διασφαλίσουν “ελεύθερο πέρασμα” από τις “Συμπληγάδες” μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης το 2018. Κριτήριο αξιολόγησης για τα επικείμενα stress tests θα αποτελέσει και η συνολική χρήση των εργαλείων μείωσης των NPEs που έχει κάνει η κάθε τράπεζα.

____

 • Από τον χώρο της ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (από 500 εκατ. ευρώ)

!ΕΥΡΩΒ@0,5570: Ουδέτερη δήλωσε η Goldman Sachs για την μετοχή της Eurobank, με την τιμή στόχο να διαμορφώνεται στα 0,95 ευρώ, ενώ η NBG Securities εμφανίσθηκε περισσότερο θετική, με τη σύσταση να παραμένει ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, με την τιμή στόχο να μειώνεται στο 1,00 ευρώ, από 1,10 ευρώ προηγουμένως. Η αναθεώρηση των συστάσεων έγινε με αφορμή τα αποτελέσματα γ’ 3μηνου του 2017 που ανακοίνωσε η τράπεζα, τα οποία κρίθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

!ΕΤΕ ΒΑΝΚ@0,2460: Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 0,35 από τα 0,43 ευρώ έδωσε η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της, στην οποία διατηρεί την σύσταση ΑΓΟΡΑ για τον τίτλο και καταθέτει τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που δημοσιεύονται σήμερα Τετάρτη.

 • Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι αναμένεται βελτίωση το τρίτο τρίμηνο σε όλους τους βασικούς τομείς: ποιότητα ενεργητικού, ρευστότητα και κεφάλαια. Ειδικότερα, αναμένει αρνητικές ροές μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).

!ΕΤΕ ΒΑΝΚ(2): Ωστόσο, η εικόνα στον ισολογισμό αναμένεται διαφορετική, με την Εθνική να εμφανίζει ζημίες λόγω χαμηλότερων εσόδων από βασικές δραστηριότητες(μειωμένα καθαρά έσοδα από τόκους στα 391 εκατ. ευρώ) και συνεχιζόμενες ζημίες από συναλλαγές (αναμένει ζημίες 75 εκατ. ευρώ στο Q3).

 • Η IBG προβλέπει ότι η τράπεζα θα εμφανίσει ζημίες μετά φόρων 14 εκατ. ευρώ στο Q3 από ζημίες 156 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.
 • Στο εννεάμηνο, οι ζημίες της τράπεζας εκτιμώνται στα 46 εκατ. ευρώ.

!ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ@7,2500: Εντυπωσιακή η άνοδος στη κερδοφορία τους… Με κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ και ΙΔΙΑ κεφάλαια 2,226 δισ. ευρώ η σχέση P/BV διαμορφώνεται στο 1. Το p/e με βάση τα κέρδη 9μηνου βρίσκεται στο 8,2 που θα μειωθεί κι άλλο με την ολοκλήρωση της χρήσης. Ημερομηνία αποκοπής του προμερίσματος η Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 (0,15 ευρώ μικτά)

 • Οι Ελεύθερες ταμειακές ροές – όπερ και σημαντικότερο – γύρισαν θετικές με εντυπωσιακό ρυθμό (+164 εκατ. από -511 εκατ. ευρώ).
 • ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ η σχέση EV/EBITDA στο 7 για το 9μηνο, που στη χρήση θα κατέβει κι άλλο. Ενώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης διαβάζεται στο 0,88.
 •  Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ανήκει πλέον στην KOΡΥΦAIA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ του μ/μ.
 • Από τον χώρο της ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (150 με 500 εκατ. ευρώ)

!ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών@1,8400 ευρώ και +5,75%: Εξαργύρωσε ή μάλλον αρχίζει να εξαργυρώνει τον καλό, αν μη τι άλλο, οικονομικό απολογισμό του για το 9μηνο.

ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 9Μ: Δεν δηµοσιεύει ανεξάρτητα οικονοµικά µεγέθη για το εννεάµηνο. Μοναδική πηγή εσόδων της Εταιρείας είναι το µέρισµα που εισπράττει, ενώ η συµµετοχή της στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ λογίζεται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για την περίοδο 1/1/17-31/12/17 θα αντανακλούν τη συµµετοχή ύψους 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. επομένως στα κατωτέρω μεγέθη της αναλογούν και θα υπολογίζεται το 51%….

 • Τα έσοδα ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν σε 180,4 εκατ. ευρώ και +4,5%.
 • Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 138 εκατ.ευρώ, από 125,9 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 9,7%)
 • Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 49,6 εκατ. ευρώ, έναντι 33,2 εκατ.(+ 49,4%).
 • Αποτιμάται σε 427 εκατ. ευρώ, με το p/e βάσει μεγεθών του 9μηνου να διαμορφώνεται στο 17.
 • Ο καθαρός δανεισµός αυξήθηκε στα 242,7 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της πληρωµής φόρων 57,1 εκατ. ευρώ και της καταβολής µερίσµατος 92,9 εκατ. ευρώ εντός του 2017.
 • ΣΧΕΣΗ Ev/ebitda 7,5 (9μηνο).

!ΦΟΥΡΛΗΣ- 9ΜΗΝΟ: Καλύτερα των αναμενόμενων τα δικά του αποτελέσματα και ειδικότερον αυτά του τρίτου τριμήνου. Στο 9μηνο εμφανίζει:

 • Πωλήσεις € 313,7 εκατ., έναντι € 311,9 εκατ. το 9μηνο του 2016 οριακά αυξημένες.
 • Τα EBITDA ανήλθαν σε € 26,5 εκατ. έναντι € 25,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2016.
 • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 6,1 εκατ. έναντι κερδών € 2,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2016.
 • Τα καθαρά κέρδη ανήθαν σε € 4,3 εκατ. έναντι κερδών € 1,3 εκατ. το 2016.
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 282,3 εκατ. ευρώ.
 • Από τον χώρο της ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (50 με 150 εκατ. ευρώ)

!ΝΗΡΕΑΣ@0,2050: Δεν αμφισβητείται η ελκυστικότητα της μετοχής του ΝΗΡ που αποτιμάται κάτω από το 45% της ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ του, έχει διαμορφώσει μονοψήφιο p/e 7,5 με βάση τα κέρδη 9μηνου ενώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης έχει υποχωρήσει στο 1.

 • Από τον χώρο της ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (15 με 50 εκατ. ευρώ)

!ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ@0,6600: Αποτιμάται σε 26,5 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,6500 ευρώ. Η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε την δημιουργία ΑΕΕΑΠ η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα έχει εσωτερική αξία 35 – 40 εκατ. ευρώ και δανεισμό κάτω από 4 εκατ. ευρώ. Η απόδοση προς τους μετόχους της εταιρίας θα είναι στην περιοχή του 6-7% (προ φόρων) ενώ σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η διαπραγμάτευση της «ΚΛΜ ΑΕΕΑΠ» θα γίνει το α’ εξάμηνο του 2018. Επισημαίνεται ότι η εταιρία διαθέτει το μεγαλύτερο ισόγειο ακίνητο στην Ερμού επιφάνειας 618 τ.μ. ενώ στην ΑΕΕΑΠ θα εισφερθούν εμπορικά ακίνητα, κτίρια γραφείων και αποθήκες.

 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 10,75 εκατ. ευρώ και ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ μετόχων 54,32 εκατ. ευρώ… από 54,5 εκατ. ευρώ.
 • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3,2 εκατ. από 3,38 εκατ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 13,95 εκατ. ευρώ από 13,9 εκατ.
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 6μήνου 14 εκατ. από 14,87 εκατ. το α’ 6μηνο του 2016. ΚΕΡΔΗ 6ΜΗΝΟΥ 0,613 εκατ. από 0,563 εκατ. το 2016.

!ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ(1): ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 0,34 εκατ. από ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 1,07 εκατ. το 2016…EBITDA 1,5 εκατ. από 1,55 εκατ. στο 6μηνο του 2016… ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ προσωπικό 408 ατόμων από τα 406 του 2016. ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 2017: 0,25100 – 0,8800 ευρώ. ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ στο… 0,20. Και με την σχέση P/bv 0,5…

 • Από τον χώρο της ΜΙΚΡΟΥΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (μέχρι τα 15 εκατ. ευρώ)

!ΕΛ.ΒΕ @2,7400 – απάντηση: Από την 15η Δεκεμβρίου 2017 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,71 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή.

!ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Ο κύκλος εργασιών της στο 6μηνο ενισχύθηκε από 26,7 σε 28,1 εκατ. ευρώ.• Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 1,37 εκατ. ευρώ έναντι 1,23 εκατ. το 2016. • Τα καθαρά κέρδη από τα 480 χιλ. στα 662 χιλ. ευρώ. • Τα ίδια κεφάλαια στις 30/06/2017 διαμορφώθηκαν στα 9,38 εκατ. ευρώ. • Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 164 χιλ. ευρώ…

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 6,33 εκατ. ευρώ  ΤΑΜ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 0,366 εκατ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 6 εκατ. ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 11.700.000  ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ       6,458,400

@ 0,5520 ευρώ… P/E (2017) εκτιμώμενο 7 με 8  EV/EBITDA  εκτιμώμενο 6  P/bv  0,69  NETDEBT/EBITDA  2,8   ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ  0,64  P/SALES  0,15

____

 • ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι τσάμπα – CREDIT SUISSE: ΕΛΛΑΔΑ, Η ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 

CREDIT SUISSE :

ΕΛΛΑΔΑ, Η ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

07.09.2017 00:01 

 

 

 

Η CREDIT SUISSE με report της 1ης Σεπτεμβρίου συγκρίνει τις αποτιμήσεις 26 χωρών (όλες οι αναδυόμενες αγορές παγκοσμίως). Και χρησιμοποιεί 12 αριθμοδείκτες (βλέπε πίνακα παρακάτω).

Στους δύο πιο βασικούς αριθμοδείκτες, στο P/BV και FCF Yield (Απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών), η ΕΛΛΑΔΑ είναι η καλύτερη στον κόσμο.

 • Το P/BV της ΕΛΛΑΔΑΣ είναι 0.6, το δεύτερο καλύτερο είναι της Ρωσίας με 0.8
 • και το τρίτο καλύτερο είναι της Νότιας Κορέας με 1.1.
 • Ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι στο 1.52.

Στην απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2017 η ΕΛΛΑΔΑ έχει την υψηλότερη με απόδοση 10.8%…

 • Η δεύτερη καλύτερη είναι του ΚΟΥΒΕΙΤ με 10.1% αλλά το BV 2017 είναι στο 1.5,
 • Και 3η καλύτερη απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών έχει η ΤΣΕΧΙΑ με 8.6% αλλά το BV της είναι στο 1.3.
 • Ο παγκόσμιος μέσος όρος απόδοσης ελευθέρων ταμειακών ροών των αναδυόμενων αγορών είναι στο 4.5%.

Στον αριθμοδείκτη EV/EBITDA η ΕΛΛΑΔΑ έχει τον τρίτο καλύτερο δείκτη με 5.6.

 • Το καλύτερο τον έχει η ΑΙΓΥΠΤΟΣ με 3.7 αλλά το P/BV = 3.0 και η απόδοση ελευθέρων ταμειακών ροών είναι 6.1%.
 • Τον δεύτερο καλύτερο EV/EBITDA 2017 τον έχει η ΡΩΣΙΑ με 4.8 με πολύ καλό P/BV = 0.8 αλλά με πολλή χαμηλή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών στο 2.3%.
 • Ο παγκόσμιος μέσος όρος αναδυόμενων αγορών EV/EBITDA 2017 είναι 7.7.

Όπως αντιλαμβάνεστε φίλοι μικρομέτοχοι υπάρχουν εταιρείες στο ελληνικό χρηματιστήριο που δεν είναι μοχλευμένες, έχουν χαμηλό P/BV, χαμηλό EV/EBITDA και υψηλή απόδοση ελευθέρων ταμειακών ροών.

 • Από δώ και στο εξής εκεί θα διοχετευθούν τα ξένα ιδιωτικά κεφάλαια. Τα νούμερα είναι αμείλικτα φίλοι μικρομέτοχοι.
 • Τα φερέφωνα της καταστροφής εκτελούν πολιτικά συμβόλαια και δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
 • Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι τσάμπα και είναι θέμα χρόνου οι φθηνές μετοχές που το απαρτίζουν να δουν πολύ υψηλότερες τιμές.

Σχετική εικόνα

Από τον ειδικό συνεργάτη του μ/μ 

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.