Σχόλια και επιλογές για επενδυτές του Χ.Α (05/12)

 

____________

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ:

Σε λίγο μας αφήνει και το…2017. Αυτό το νομοσχέδιο για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, προχωράει καθόλου; Και γεφύρι της ΑΡΤΑΣ να ήταν, θα το είχαν τελειώσει by now!

 • ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ, να μην τις …ΧΙΛΙΑΣΟΥΜΕ τις ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ!!!
 • ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ της αγοράς του ΧΑ (ΣΜΕΧΑ πρωτοσταντούντος) ασχολούνται καθόλου ή δεν τους ενδιαφέρει το θέμα;

____________

 • Από τον χώρο της ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (από 500 εκατ. ευρώ)

!ΑLPHA BANK: Την σύσταση ΑΓΟΡΑΣ διατήρησαν οι αναλυτές της Goldman Sachs για την μετοχή της και την τιμή-στόχο των 2,6000 ευρώ, μετά τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου. Όπως σημειώνουν, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που μπορεί να την οδηγήσουν σε υποβάθμιση των εκτιμήσεών της έχουν να κάνουν με τις τάσεις top-line και ποιότητας του ενεργητικού, την πρόοδο στην αναδιάρθρωση του ομίλου, την απομόχλευση και τις χρηματοδοτικές συνθήκες.

!ΑΛΦΑ: Το «κόστος ρίσκου» αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο καθώς πλησιάζουμε στην εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου IFRS 9, σημειώνει η Morgan Stanley στην ανάλυση που εξέδωσε με αφορμή τα αποτελέσματα της ελληνικής τράπεζας.

 • Όπως εκτιμούν οι αναλυτές της τα αποτελέσματα απέκλιναν 20% από τη μέση εκτίμηση καθώς αυξήθηκε το «κόστος ρίσκου».
 • Τα βασικά έσοδα ήταν σε γενικές γραμμές εντός των προβλέψεων, ενώ θα απαιτηθούν 2,1 δισ. ευρώ επιπλέον προβλέψεων για την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου.
 • Αυτό υπονοεί επίδραση στα κεφάλαια 320 μονάδων βάσης σε βάθος πενταετίας.
 • Η σύσταση για τη μετοχή είναι «ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» με τιμή στόχο τα 2,9000 ευρώ.

!ΦΦΓΚΡΠ: Σύσταση για απόδοση ανώτερη της αγοράς και τιμή-στόχο στα 22,6000 ευρώ για τη μετοχή της Folli Follie έχει δώσει η Beta σε έκθεσή της μετά τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου. Οι αναλυτές της ΒΕΤΑ τονίζουν ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 39% στο τρίμηνο. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι η εταιρία εξέπληξε τους επενδυτές καταγράφοντας θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, ύψους 26 εκατ. ευρώ στο Q3, από αρνητικές ροές ύψους 116 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο.

!ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ: Στις κορυφαίες επιλογές της UBS από τον ευρωπαϊκό ενεργειακό κλάδο παραμένουν τα ελληνικά διυλιστήρια, όπως επισημαίνει σε έκθεσή της.

 • Ο οίκος δίνει σύσταση “ΑΓΟΡΑ” τόσο για τη Motor Oil, με τιμή-στόχο στα 22,00 ευρώ,όσο και για τα ΕΛΠΕ για τα οποία ο στόχος τοποθετείται στα 8,50 ευρώ.
 • Σημειώνει δε ότι οι τιμές-στόχοι για τα δυο ελληνικά διυλιστήρια βρίσκονται στο κάτω άκρο της καθαρής τρέχουσας αξίας που εκτιμά, λόγω των ρίσκων που συνδέονται με την Ελλάδα.
 • Ο οίκος βλέπει τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Motor Oil να αυξάνονται στα 331 εκατ. ευρώ στη χρήση 2017, ενώ για τα ΕΛΠΕ εκτιμά ότι θα ανέλθουν στα 419 εκατ. ευρώ.
 • ΜΟΗ: Στις 11/12 κόβει το δικαίωμα στη διανομή των 0,3000 ευρώ (μεικτά) ανά μετοχή.

!EΛΠΕ + ΜΟΗ by Alpha Finance: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου των ΕΛΠΕ και Motor Oil, είχε επισημάνει προ ημερών η Alpha Finance σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τιμή-στόχο στα 8,45 ευρώ για την πρώτη, στα 21,90 ευρώ για τη δεύτερη και συστάσεις “ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ”.

 • Οσον αγορά στη Motor Oil, η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA και καθαρά κέρδη υπερέβησαν τις εκτιμήσεις κατά 11–20% λόγω καλύτερων περιθωρίων διύλισης.
 • Σχολιάζοντας το Q3 των ΕΛΠΕ η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι το ενδιάμεσο μέρισμα ήταν θετική έκπληξη, ενώ αναμένεται συνολικό μέρισμα ύψους 0,45 ευρώ ανά μετοχή.
 • Σε σχέση με τα περιθώρια διύλισης, η Alpha Finance επισημαίνει ότι έχουν επιδεινωθεί το τέταρτο τρίμηνο, ιδίως σε ευρώ δεδομένης της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου στο διάστημα αυτό.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
POIH INVESTMENTS LTD 45,47 45,47 20 Ιουλ 2016
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 35,477 35,477 10 Φεβ 2012

!MOH by Credit Suisse: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 26,50 από 23,50 ευρώ έχουν δώσει οι αναλυτές της Credit Suisse μετά τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.

Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
MOTOR OIL HOLDINGS LTD 41,528 41,528 17 Αυγ 2017
DOSON INVESTMENTS COMPANY 8,78 8,78 30 Μαϊ 2011

 

!ΟΠΑΠ: Αποτιμάται σε 3,2 δισ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 10,1000  ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 2017 στα 8,0200 και 10,2800 ευρώ… Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (30.6.2017): 903,7 εκατ. ευρώ από 1,03 δισ. ευρώ στις 31.12.2016. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 217 εκατ. ευρώ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 688,5 ευρώ από 678,8 εκατ.

Κέρδη μετά από φόρους 60,9 εκατ. από 85,8 εκατ. ευρώ. Κέρδη EBITDA  130,65 εκατ. από  161,45 εκατ. ευρώ…ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 84,4  εκατ. από 44,8 εκατ. ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.17 : Ομίλου 1172  άτομα από 950. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 5,43 εκατ. ευρώ.

ΥΓ1: ΕΒΓΑΛΕ από τα ταμεία του για μερίσματα 2016 ποσό 229,6 εκατ. ευρώ(!) για μέρισμα χρήσς 2016.
ΥΓ2: Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ διαμορφώθηκε στο 0,24 (εξαιρετικός)
ΥΓ3: Η σχέση P/bv βρίσκεται στο 3,3!
ΥΓ4: Βασιλιάς των μερισμάτων στα τελευταία χρόνια, έχει μοιράσει πάρα πολύ χρήμα…
ΥΓ5: Και διανομή 0,7000 ευρώ ενόψει!

 • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)

!ΧΑΛΚΟΡ: Οι μετοχές της Xαλκόρ θα αυξηθούν κατά 275 εκατ. (συνολικά θα ανέλθουν στα 375.241.586 τεμάχια), με τους νέους τίτλους να εισέρχονται στο ΧΑ προς διαπραγμάτευση μέσα στο α’ 15νθήμερο του Δεκεμβρίου.

 • Η νέα εταιρεία θα ονομάζεται ΕλβάλXαλκόρ και oι pro forma επιδόσεις με βάση τα στοιχεία 30ής Ιουνίου 2017 είναι:
 • Ενεργητικό 1,547 δισ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 644 εκατ., καθαρός δανεισμός 544 εκατ., πωλήσεις εξαμήνου 934 εκατ., EBITDA 91 εκατ. και καθαρά κέρδη 40 εκατ. ευρώ.
 • Με τιμή στα 1,4000 ευρώ θα αποτιμάται σε 527 εκατ. ευρώ (p/bv 0,82 p/e 13,2)

!ΑΤΤΙΚΗΣ: Ξεκίνησε το 2017 από τα 0,0300 για να βρεθεί λίγους μήνες μετά στα 0,1350 ευρώ. Ατυχώς όμως για όσους πίστεψαν τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις – δηλώσεις των επικεφαλής της η τιμή επέστρεψε εκεί σχεδόν που ξεκίνησε…

 • Η διοίκηση δεν ήταν φειδωλή στις δηλώσεις – εκτιμήσεις της…
 • Μάλιστα, είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες που όχι μόνον δεν απέδιδαν την πραγματικότητα, αλλά απείχαν παρασάγγας από αυτήν.
!ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Τα μεγέθη τους όσον αφορά τα λειτουργικά κέρδη και την κερδοφορία τους επηρεάζονται από την άνοδο των καυσίμων και την αδυναμία του δολαρίου. ‘Ετσι συνεχίζουν την πλαγιοκαθοδική πορεία τους, μέχρις ότου σταθεροποιηθούν.
 • Η μετοχή στα 2,5100 (χαμ – υψ. 2017 στα 2,1800 και 3,0800 ευρώ) που αποτιμά τον όμιλο σε… 109,8 εκατ. ευρώ.
 • Με ίδια κεφάλαια αυξημένα από 120,6 εκατ. σε 132 εκατ. ευρώ έχουμε σχέση p/bv 0,83.
 • Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός €56.184 (+2,7%).
 • Ο δείκτης Καθαρός ΤΡΑΠ.ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/Ίδια Κεφάλαια διαμορφώνεται σε 0,42 παραμένοντας σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τις 31.12.2016 (0,45),
 • ενώ ο πολλαπλασιαστής κερδών με βάση τα κέρδη του 9μηνου είναι στο 13.
 • ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 15 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

!ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ-απάντηση: Αποτιμάται σε 16,6 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,5630 ευρώ… Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών εταιρείας στα 12 εκατ. ευρώ από τα 11,85 εκατ. του 6μηνου

 • ΜΑΚΡΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: 56,66 εκατ. από 59,7 εκατ. και ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ 55 εκατ. από 53 εκατ. ευρώ. Σχεδόν άδεια τα ΤΑΜΕΙΑ με ρευστό 176 χιλ. ευρώ.
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 49,74 εκατ. από 45,74 εκατ. ευρώ, ΕΒΙΤDA 6,9 εκατ. από 4,74 εκατ., ΚΕΡΔΗ 279 χιλ. ευρώ από ΖΗΜΙΕΣ (2,28 εκατ. ευρώ)

!ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ(1): ΣΤΑ 3,3 εκατ. ευρώ οι ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ του ομίλου που εμφανίζει βελτίωση σε πολλές τελικές γραμμές αλλά και που έχει τον βρόγχο των ΥΨΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ με τον σχετικό δείκτη μόχλευσης στο… 9,3  ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ… Έχει την συμπαράσταση πάντως των δανειστών, καθότι μαχητής ο όμιλος…

 • ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Μέχρι 15 εκατ. ευρώ)

!ΚΕΚΡΟΠΑΣ: Βγήκε υπερπροσφορά -σχεδόν 132.000 τεμάχια- αλλά και απορροφήθηκε και η μετοχή έκλεισε σχεδόν στο υψηλό της ημέρας. Αν ήταν αλλιώς… 132 χιλ. τμχ θα του έπαιρναν κανά τρίμηνο να τα δώσει και η τιμή θα εξαυλωνόταν.

!ΠΡΟΦ -PROFILE: Στο +1,2% στα 0,67000 με 14 χιλ. τμχ. Με τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ από 17,35 εκατ. σε 17,44 εκατ. ευρώ, τον ΔΑΝΕΙΣΜΟ σε 5,1 εκατ. ευρώ, τα ΚΕΡΔΗ 173,7 χιλ. από 261,5 χιλ. ευρώ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 4,54 εκατ. από 4,39 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ: 5,7 εκατ. ευρώ (υπερκαλύπτει τον δανεισμό)

 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 6,27 εκατ.ευρώ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 2,2 εκατ. ευρώ, αλλά και αποτίμηση… 7,82 εκατ. ευρώ. ΧΑΜ-ΥΨΗΛΑ 0,4550 – 0,9020 ευρώ. ΤΩΡΑ 0,6700 ευρώ. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Χ-Υ. στα 0,6780 ευρώ..
 • ΘΑ πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον για ένα 5μηνο μέχρι να μάθουμε πως τα πήγε στο τρίτο και στο τέταρτο τρίμηνο.

!EΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ: Αποτιμάται σε 9,26 εκατ. ευρώ στη τιμή των 2,8000 ευρώ… Στα 18 εκατ. τα ΙΔΙΑ Κ/Φ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ… Οι πωλήσεις ανήλθαν στο εξάµηνο σε 11,45 εκατ. ευρώ έναντι των 11,28 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαµήνου 2016. EBITDA 1,21 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ περί τις 700 χιλ. ευρώ. Χρηµατικά διαθέσιµα 2,77 εκατ. που υπερκαλύπτουν τον δανεισμό και αφήνουν υπόλοιπο 1,2 εκατ.ευρώ. ΜΑΖΙ της από πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμών… Ξέχασε όμως τι σημαίνει… πράξη στο ταμπλό… Εξαιρετικά δύσκολα κάνει πράξη…

!ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ(1) ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η εταιρία έχει ανακοινώσει την επιστροφή κεφαλαίου 0,25 € ανά μετοχή με ημερομηνία καταβολής 22/12/2017 (record date 18/12/2017) και ημερομηνία αποκοπής 15/12/2017, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στις 5 Σεπτεμβρίου.

!ΓΕΒΚΑ: Ξεκινώντας, πάντοτε, με την τρέχουσα αποτίμηση της στο ταμπλό η οποία ανέρχεται σε 11,3 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,4700 ευρώ (ΧΑΜ – ΥΨ.2017: 0,3060 – 0,5530). Στο +3,3% χθες με συναλλαγές 20 χιλ. τμχ.

 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 22,4 εκατ. ευρώ από 22,7 εκατ. ευρώ (διένειμε για μέρισμα + επιστροφή κεφαλαίου συνολικά 720 χιλ. ευρώ) Αποθέματα: 10,9 εκατ. από 11,7 εκατ.ευρώ Πελάτες: 7,27 εκατ. από 7,72 εκατ.ευρώ

!ΓΕΒΚΑ(1): ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 2,1 εκατ. ευρώ από 3,1 εκατ. ευρώ  ΤΑΜΕΙΟ: 1,1 εκατ. ευρώ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 12,28 εκατ. από 11,2 εκατ.  ΚΕΡΔΗ: 444 χιλ. ευρώ από 325,2 χιλ.  ΕΒΙΤDA: 802,7 χιλ. έναντι των 703,6 χιλ. του 2016.

 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Θετικές 1,25 εκατ. από θετικές 1,13 εκατ.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ+Δ/ΝΤΩΝ: 221,3 χιλ. ευρώ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 82 άτομα από 78 πέρυσι.
ANAΦΟΡΕΣ
 • Νέα ιστορικά χαμηλά για την νεοφώτιστη ΙΝΤΕΡΚΟ στα 4,9000 ευρώ. Με 10-2 ο ΑΒΑΞ αλλά δεν ξεπέρασε τα 0,6500 ευρώ παρά το εντυπωσιακό σερί.
 • Στο +159% το ΚΤΗΛΑ εφέτος, αλλά ανοίγει μια φορά το 15ήμερο. Στο +9,26% σήμερα στα 0,5900 με 7611 τμχ. 
 • Επάνοδος στις τραγικές της εμφανίσεις η ΔΕΗ, με πτώση 6,8% στα 1,9200 ευρώ. Στο -3% στα 7,3000 τα ΕΛΠΕ που έκοψαν μέρισμα 0,1500.
 • Από το +6,6% στα 0,7780 ευρώ στο -4,66% τελικά στα 0,6960 ευρώ με τζίρο 6,5 εκατ. ευρώ η μτχ της ΕΥΡΩΒ. Από αυτά τα  3,54 εκατ. ευρώ έγιναν στο συν και μέχρι το +6,6%… Ο μέσος όρος τιμής της στα 0,7350 ευρώ… Οι χάρακες πάντως ήταν ξεκάθαροι… προσοχή με τα 0,7300…

ΣΧΟΛΙΟ: Εκτός από τις πολυδιαφημιζόμενες SHORT θέσεις των ξένων Funds υπάρχουν και οι LONG θέσεις για τις οποίες δεν είδαμε να γράφεται το παραμικρό ούτε τώρα, πόσο μάλλον τις ημέρες που η αγορά εκινείτο ανοδικά. Αλλά είπαμε, ότιδήποτε αρνητικό που μπορεί να επηρεάζει την επενδυτική ψυχολογία προβάλλεται σε έντονους τόνους και χρώματα. Πάντως, στο τέλος θα γίνει αυτό που θέλει η αγορά.

 

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.