Σχόλια και επιλογές για επενδυτές του Χ.Α (04/12)

____________

 • Από τον χώρο της ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (από 500 εκατ. ευρώ)

!FOLLI FOLLIE: Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Folli Follie για το 9-μηνο του 2017 ανήλθε στο ποσό των 1,04 δισ.. σε σχέση με €956,2 εκατ. του 2016 (+8,8%). Η βελτιωμένη λειτουργική δραστηριότητα σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς του Ομίλου οδήγησε σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που στο 9-μηνο του 2017 ανήλθε σε €189,2 εκατ.(+11,8%)

 • Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε €215,3 εκατ., αυξημένο κατά 12%. Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 134,98 εκατ. έναντι 112,06 εκατ. στο εννεάμηνο του 2016 (P/e 7,7 με κέρδη 9μηνου)

!FOLLI FOLLIE GROUP: Η Euroxx διατηρεί την τιμή στόχο των 28,50 ευρώ ανά μετοχή και τη σύσταση «overweight» για την Folli Follie.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Folli Follie για το γ’ τρίμηνο του 2017 ήταν αξιοπρεπή, αν και λίγο χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της. Ώθηση έδωσαν η καλή ανάπτυξη σε επίπεδο κύκλου εργασιών και η αύξηση των περιθωρίων στον τομέα κοσμημάτων/ρολογιών/αξεσουάρ και των εμπορικών καταστημάτων.

Από το conference call που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Euroxx «κράτησε»:

 • Την αποφυγή της διοίκησης της εταιρείας να δώσει ξεκάθαρο guidance για τις ελεύθερες ταμειακές ροές του 2017 λόγω της δυσκολίας πρόβλεψης των συναλλαγματικών κινήσεων στο τέλος του έτους,
 • Την επιβεβαίωση του στόχου του 2018 για τις online δραστηριότητες, καθώς και
 • Την δήλωση του κ. Κουτσολιούτσου ότι η διοίκηση δεν είναι ευχαριστημένη για τη γενικότερη υποαπόδοση του bradn Juicy στην Ευρώπη και πως βρίσκεται σε διαδικασία επανεκτίμηση της συνεισφοράς του brand και της μελλοντικής στρατηγικής.

!ΑLPHA BANK: Την σύσταση ΑΓΟΡΑ και Απόδοση Ανώτερη της Αγοράς έδωσαν οι αναλυτές των Goldman Sachs και Euroxx αντίστοιχα για την μετοχή της ΑΛΦΑ, με τους συναδέλφους τους στην Bofa ML να διατηρούν την σύσταση Υποαπόδοση για τη μετοχή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου του 2017. Να σημειωθεί ότι η BofA διατήρησε την τιμή στόχο στα 1,3000 ευρώ, πολύ πιο κάτω από τα 2,60οο ευρώ της Goldman Sachs και τα 2,8600 ευρώ της Euroxx.

!ΑΛΦΑ: Το «κόστος ρίσκου» αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο καθώς πλησιάζουμε στην εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου IFRS 9, σημειώνει η Morgan Stanley στην ανάλυση που εξέδωσε με αφορμή τα αποτελέσματα της ελληνικής τράπεζας.

 • Όπως εκτιμούν οι αναλυτές της τα αποτελέσματα απέκλιναν 20% από τη μέση εκτίμηση καθώς αυξήθηκε το «κόστος ρίσκου».
 • Τα βασικά έσοδα ήταν σε γενικές γραμμές εντός των προβλέψεων, ενώ θα απαιτηθούν 2,1 δισ. ευρώ επιπλέον προβλέψεων για την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου.
 • Αυτό υπονοεί επίδραση στα κεφάλαια 320 μονάδων βάσης σε βάθος πενταετίας.
 • Η σύσταση για τη μετοχή είναι «ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» με τιμή στόχο τα 2,9000 ευρώ.
.
!PIRAEUS BANK: Ουδέτερη σύσταση και τιμή στόχο τα 3,75 ευρώ διατηρεί η Goldman Sachs για την μετοχή της ΠΕΙΡ.
 • – Η Bank of America Merrill Lynch διατηρεί τη σύσταση υποαπόδοσης με τιμή-στόχο τα 2,31 ευρώ ανά μετοχή
 • – Η KBW διατηρεί την τιμή-στόχο των 2,75 ευρώ και τη σύσταση market perform για τη μετοχή
 • – Η Citigroup επαναδιατυπώνει την τιμή-στόχο των 3,10 ευρώ και τη σύσταση neutral για τον τίτλο
 • – Η Morgan Stanley δίνει τιμή-στόχο τα 5,20 ευρώ και σύσταση equalweight (προχειροδουλειά ή έρχεται κανονική έκθεση;)
 •  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 2,000 2,550 24,63
30 ημερών 1,980 2,570 -0,78
3 μηνών 1,980 4,490 -43,78
6 μηνών 1,980 5,360 -38,29
12 μηνών 1,980 5,360 -36,75

!ΟΠΑΠ: Αποτιμάται σε 3,2 δισ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 10,0800  ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 2017 στα 8,0200 και 10,2800 ευρώ… Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (30.6.2017): 903,7 εκατ. ευρώ από 1,03 δισ. ευρώ στις 31.12.2016. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 217 εκατ. ευρώ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 688,5 ευρώ από 678,8 εκατ.

Κέρδη μετά από φόρους 60,9 εκατ. από 85,8 εκατ. ευρώ. Κέρδη EBITDA  130,65 εκατ. από  161,45 εκατ. ευρώ…ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 84,4  εκατ. από 44,8 εκατ. ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.17 : Ομίλου 1172  άτομα από 950. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 5,43 εκατ. ευρώ.

ΥΓ1: ΕΒΓΑΛΕ από τα ταμεία του για μερίσματα 2016 ποσό 229,6 εκατ. ευρώ(!) για μέρισμα χρήσς 2016.
ΥΓ2: Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ διαμορφώθηκε στο 0,24 (εξαιρετικός)
ΥΓ3: Η σχέση P/bv βρίσκεται στο 3,3!
ΥΓ4: Βασιλιάς των μερισμάτων στα τελευταία χρόνια, έχει μοιράσει πάρα πολύ χρήμα…
ΥΓ5: Και διανομή 0,7000 ευρώ ενόψει!

 • ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 150 μέχρι 500 εκατ. ευρώ)

!ΛΑΜΔΑ: Lamda: Σημαντική μείωση στις βασικές τελικές γραμμές της στο 9μηνο – καμμία σχέση το Δ.Τ. με την πραγματικότητα

ΑΡΚΕΙ απλά, η παράθεση των σχετικών τελικών γραμμών της στις 30.9.2017

 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 337,5 εκατ. ευρώ από 355,2 εκατ. ευρώ το 2016
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Δάνεια μακροπρόθεσμα 355,8 εκατ. από 248,6 εκατ. Δάνεια βραχυπρόθεσμα 93,8 εκατ. από 20 εκατ. ευρώ.
 • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 60,66 εκατ. ευρώ από  98,6 εκατ. ευρώ.
 • ΖΗΜΙΕΣ 9μήνου: 22 εκατ. ευρώ από κέρδη 100 χιλ. […]

 

 • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)

!ΧΑΛΚΟΡ: Οι μετοχές της Xαλκόρ θα αυξηθούν κατά 275 εκατ. (συνολικά θα ανέλθουν στα 375.241.586 τεμάχια), με τους νέους τίτλους να εισέρχονται στο ΧΑ προς διαπραγμάτευση μέσα στο α’ 15νθήμερο του Δεκεμβρίου.

 • Η νέα εταιρεία θα ονομάζεται ΕλβάλXαλκόρ και oι pro forma επιδόσεις με βάση τα στοιχεία 30ής Ιουνίου 2017 είναι:
 • Ενεργητικό 1,547 δισ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 644 εκατ., καθαρός δανεισμός 544 εκατ., πωλήσεις εξαμήνου 934 εκατ., EBITDA 91 εκατ. και καθαρά κέρδη 40 εκατ. ευρώ.
 • Με τιμή στα 1,4400 ευρώ θα αποτιμάται σε 540 εκατ. ευρώ (p/bv 0,84 p/e 13,5)

!ΑΤΤΙΚΗΣ: Ξεκίνησε το 2017 από τα 0,0300 για να βρεθεί λίγους μήνες μετά στα 0,1350 ευρώ. Ατυχώς όμως για όσους πίστεψαν τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις – δηλώσεις των επικεφαλής της η τιμή επέστρεψε εκεί σχεδόν που ξεκίνησε…

 • Μετά το -28,6% της Παρασκευής στα 0,0350 ευρώ με τζίρο που ξεπέρασε το 1 εκατ. ευρώ για τα 28,2 εκατ. τμχ που άλλαξαν χέρια.
 • Η διοίκηση δεν ήταν φειδωλή στις δηλώσεις – εκτιμήσεις της…
 • Μάλιστα, είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες που όχι μόνον δεν απέδιδαν την πραγματικότητα, αλλά απείχαν παρασάγγας από αυτήν.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,035 0,052 -23,91
30 ημερών 0,035 0,058 -38,60
3 μηνών 0,035 0,105 -61,54
6 μηνών 0,035 0,135 -66,02
12 μηνών 0,027 0,135 -38,60
…………

!ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Τα μεγέθη τους όσον αφορά τα λειτουργικά κέρδη και την κερδοφορία τους επηρεάζονται από την άνοδο των καυσίμων και την αδυναμία του δολαρίου. ‘Ετσι συνεχίζουν την πλαγιοκαθοδική πορεία τους, μέχρις ότου σταθεροποιηθούν.

 • Η μετοχή στα 2,5100 (χαμ – υψ. 2017 στα 2,1800 και 3,0800 ευρώ) που αποτιμά τον όμιλο σε… 109,8 εκατ. ευρώ.
 • Με ίδια κεφάλαια αυξημένα από 120,6 εκατ. σε 132 εκατ. ευρώ έχουμε σχέση p/bv 0,83.
 • Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός €56.184 (+2,7%).
 • Ο δείκτης Καθαρός ΤΡΑΠ.ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/Ίδια Κεφάλαια διαμορφώνεται σε 0,42 παραμένοντας σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τις 31.12.2016 (0,45),
 • ενώ ο πολλαπλασιαστής κερδών με βάση τα κέρδη του 9μηνου είναι στο 13.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 2,350 2,540 4,58
30 ημερών 2,250 2,570 0,40
3 μηνών 2,250 3,080 -16,05
6 μηνών 2,250 3,080 -1,95
12 μηνών 1,960 3,080 25,50

.

 • ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Μέχρι 15 εκατ. ευρώ)

!ΚΕΚΡΟΠΑΣ: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ…

!ΠΡΟΦ -PROFILE: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ από 17,35 εκατ. σε 17,44 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 5,1 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 173,7 χιλ. από 261,5 χιλ. ευρώ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 4,54 εκατ. από 4,39 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ: 5,7 εκατ. ευρώ (υπερκαλύπτει τον δανεισμό)

 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 6,27 εκατ.ευρώ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 2,2 εκατ. ευρώ, αλλά και αποτίμηση… 7,82 εκατ. ευρώ. ΧΑΜ-ΥΨΗΛΑ 0,4550 – 0,9020 ευρώ. ΤΩΡΑ 0,6620 ευρώ. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Χ-Υ. στα 0,6780 ευρώ..
.

ANAΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το 42% του FTSE26 διαμορφώνεται από μόλις (3) μετοχές… ΕΕΕ με 22,2%, ΟΤΕ με 10,6% και ΟΠΑΠ με 8,9%. Με την πρώτη σχεδόν να παραπαίει συγκριτικά με τον τρόπο που συμπεριφερόταν μέχρι πρότινος και τους άλλους δύο να πλημμυρίζουν από στασιμότητα και πάλι καλά να λέμε…

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΑΛΦΑ 1,68 3,07 89 2.308.139.314   39,48 1
ΑΤΤ 0,035 -28,57 36 29.475.852   0,50 1
ΕΥΡΩΒ 0,73 7,35 81 1.292.581.069   22,11 1
ΠΕΙΡ 2,53 7,2 65 718.085.995   12,28 1
ΕΤΕ 0,273 5 60 1.498.303.420   25,63 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική για τον Γενικό Δείκτη, με εβδομαδιαία κέρδη 3,52% με τον κλαδικό δείκτη των Τραπεζών στο +18,56%. Ο ΓΔ εφέτος ενισχύεται 16,32% και ο Τραπεζικός δείκτης υποχωρεί 7,55%.

ΓΔ 748,66
Εβδομάδα: +3,52% Έτος: +16,32%
Min (Εβδ.): 718,57
Max (Εβδ.): 750,51
Min 2017: 602,46 (08 Φεβ.)
Max 2017: 859,78 (17 Ιουλ.

Συνολική Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς: 51,1 δισ. ευρώ
Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (εβδομάδα): 61,2 εκατ. ευρώ
Δ(%) εβδομάδα: +41,6%
Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αμοιβαία Εσωτερικού εβδ.: +0,4 εκατ. ευρώ
Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αμοιβαία Εσωτερικού έτος: -20,37 εκατ. ευρώ

Δείκτης Κλείσιμο Δ(%) 2017

FTSE – 25   1947,78    +3,56%(ΕΒΔ)  +11,89%
FTSEM -40 1063,65    +1,44%(ΕΒΔ)  +41,13%

….

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.