Σχεδιάζονται stress tests για τις ελληνικές τράπεζες για να αποτιμηθούν οι ζημίες – Πιθανή ανάγκη για κεφάλαια 7-10 δισ.

Σχεδιάζονται stress tests για τις ελληνικές τράπεζες
Για να αποτιμηθούν οι ζημίες – Πιθανή ανάγκη για κεφάλαια 7-10 δισ.

Μεταξύ Φθινοπώρου του 2015 ή αρχές του 2016 θα πραγματοποιηθούν εκτάκτως για τις ελληνικές τράπεζες stress tests ώστε να επαναξιολογηθεί η κατάσταση στο ελληνικό banking, το οποίο επλήγη καίρια από τις δραματικές εξελίξεις, το κλείσιμο και τα capital controls.

Είναι προφανές ότι το asset quality review δηλαδή η αξιολόγησης της ποιότητας ενεργητικού έχει επιδεινωθεί πολύ και απαιτείται μια επαναξιολόγηση του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα.
Τα σενάρια είναι δύο
1)Τα stress tests να πραγματοποιηθούν έως το τέλος Φθινοπώρου του 2015 ώστε άμεσα να εξακριβωθεί το πρόβλημα και να αναζητηθούν λύσεις ανακεφαλαιοποίησης
2)Να μεταφερθούν τα stress tests για τις αρχές του 2016, ώστε να υπάρχει χρόνος, να έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία και να υπάρχουν κάποιες ελπίδες ότι μπορεί ιδιώτες ξένοι επενδυτές να επενδύσουν στο τραπεζικό σύστημα.
Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις τραπεζιτών, ο κλάδος θα χρειαστεί 7-10 δισεκ. νέα κεφάλαια για να ανακεφαλαιοποιηθεί χωρίς να προσμετράται η επίδραση από τον αναβαλλόμενο φόρο.
Θυμίζουμε ότι το DTA ο αναβαλλόμενος φόρος που κινείται μεταξύ 13,4 και 14 δισ. στις τράπεζες αντιστοιχεί στο 55% των κεφαλαίων τους στα 24 δισ. ενώ στην Γερμανία ο αναβαλλόμενος φόρος φθάνει το 9% και στην Νότια Ευρώπη 23% με 25%.Θεωρητικά λοιπόν οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν από 12-15 δισ. νέα κεφάλαια. Το ερώτημα βεβαίως είναι ποιος θα καλύψει τα 12-15 δισ. νέα κεφάλαια;
Είναι έως αδύνατο να τα καλύψουν ιδιώτες μέτοχοι και προφανώς θα απαιτηθεί η καταλυτική συνδρομή του ESM δηλαδή μέσω ενός δανείου που θα αφορά τις τράπεζες και θα ενταχθεί στην τελική συμφωνία Ελλάδος με δανειστές, το δάνειο των 50 δισ. Αξίζει να αναφερθεί ότι το σενάριο του bail in δηλαδή η εμπλοκή των καταθετών παραμένει στο τραπέζι ως βασικό σενάριο.
* ,