Σχέδιο για την επίλυση της τραπεζικής κρίσης από τους αναλυτές της Deutsche Bank

Σύμφωνα με το Business Insider, οι αναλυτές της Deutsche Bank παρουσίασαν ένα σχέδιο που θα βοηθήσει τον τραπεζικό τομέα της Ευρώπης να ξεπεράσει την υπάρχουσα κρίση.

Σε αυτό, σε συνολικά 37 σελίδες, οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζας, διατυπώνουν έξι προτάσεις για την ενίσχυση της σταθερότητας του ιταλικού και ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος:

1. Ανακεφαλαιοποίηση των ιταλικών τραπεζών με 28 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Deutsche υποστηρίζει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πρέπει να επιβληθούν στις αγορές στις τιμές της αγοράς και χωρίς έκπτωση.

2. Αναστολή των κανονισμών για την κρατική ενίσχυση και το bail-in από την ΕΚΤ όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, επιτρέποντας την πραγματοποίηση διασώσεων κατά τη διάρκεια «σοβαρών οικονομικών αναταραχών».

3. Να επιτραπεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ιδανικά από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

4. Η Deutsche υποστηρίζει ότι η επιτάχυνση της τραπεζικής ένωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την συμπερίληψη της εγγύησης καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να βοηθήσει στην διασφάλιση της σταθερότητας.

5. Η ΕΚΤ δεν πρέπει να επιβάλει νέα μέτρα ελέγχου των κεφαλαίων.

6. Η Deutsche Bank υποστηρίζει τέλος ότι η ΕΚΤ πρέπει να αντισταθεί στην περαιτέρω μείωση του επιτοκίου καταθέσεων, το οποίο βρίσκεται στο -0,4%, καθώς και να είναι πιο ευέλικτη όσον αφορά την νομισματική πολιτική.

Σημειώνουν δε, πως η εφαρμογή του σχεδίου θα ωφελήσει ολόκληρη την ευρωζώνη σε μια εποχή που είναι αντιμέτωπη με την αβεβαιότητα του Brexit.