Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO και HACCP

http://www.faethon.gr/

___________________________

TQM = Total Quality Management

ΔΟΠ = Διαχείριση Ολικής Ποιότητας

ΣΔΠ = Συστήματα Διαχείρισις Ποιότητας (Γνωστά και ως ISO ή HACCP)

Ποιότητα = * “καταλληλότητα για χρήση” (fitness for use) …. Dr Joseph Juran * “συμμόρφωση στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές” (conformance to requirements)…. Philip Crosby

Η υψηλή και σταθερή ποιότητα του προϊόντος και των υπηρεσιών και η σύνδεσή τους με την ικανοποίηση του πελάτη, είναι το κλειδί της επιβίωσης οποιασδήποτε επιχείρησης.

Απαιτούνται τέσσερις υποκατηγορίες χαρακτηριστικών που αφορούν στις ικανότητες.

 1. Της κατανόησης του τι επιθυμεί ο πελάτης και της παροχής αυτού αμέσως μόλις ζητηθεί με το χαμηλότερο κόστος.
 2. Της συνεχούς παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής πιστότητας.
 3. Την επικαιρότητα στο τεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
 4. Το να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τις ανάγκες του πελάτη, δηλαδή να προβλέπει τι θα επιθυμήσει ο πελάτης του προσεχώς.

Το management ολικής ποιότητας είναι μια κουλτούρα. Εγγενές συστατικό αυτής της κουλτούρας είναι η ολοκληρωτική δέσμευση ως προς την ποιότητα και μια συγκεκριμένη νοοτροπία η οποία εκδηλώνεται με την ανάμιξη όλων στη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσα από τη χρήση καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων.

Επικοινωνήστε για συνάντηση με σύμβουλο T.Q.M.

Μελέτη – εφαρμογή συστημάτων Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας

Με δεδομένο ότι πλέον ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων γίνεται συνεχώς πιο έντονος, ανεξαρτήτως του χώρου μέσα στον οποίο αυτές δραστηριοποιούνται, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν μια φιλοσοφία διοίκησης επιχειρήσεων, γνωστή ως Διοίκηση Ποιότητας, η οποία έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα της ως προς την μείωση του κόστους παραγωγής με ταυτόχρονη δημιουργία και/ή ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών με συνεπαγόμενη ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών.

Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση στην διοίκηση επιχειρήσεων, περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων / υπευθυνοτήτων και πολιτικής, τις διεργασίες, τις διαδικασίες και τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης και βασίζεται στην συμμετοχή όλων των μελών της για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων ποιότητας μέσα από αποτελεσματικό σχεδιασμό, λειτουργία και αξιολόγηση. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω συνιστά ένα σύστημα γνωστό και ως Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Προκειμένου, να παρέχεται μια δομή σχεδιασμού τέτοιων συστημάτων εφαρμόσιμη από κάθε οργανισμό, ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους, αλλά και να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των συστημάτων αυτών, έχουν συνταχθεί «λίστες» απαιτήσεων που ονομάζονται πρότυπα, οι οποίες είναι διεθνώς αποδεκτές και επαληθεύονται από ανεξάρτητους φορείς.

Το πρότυπο ISO 9001:2000 είναι το πιο διαδεδομένο από τα υπάρχοντα πρότυπα και προσφέρει την δυνατότητα εφαρμογής σε κάθε είδος οργανισμού, ανεξαρτήτως των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτός προσφέρει και δίνει έμφαση στην οργάνωση μέσα από τις  επιχειρησιακές διεργασίες, στην μέτρηση των παραμέτρων ποιότητας και στον σχεδιασμό μηχανισμών για συνεχή βελτίωση. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα τελευταία χρόνια μία σειρά παραγόντων όπως η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου τροφίμων, η ευρεία περιβαλλοντική ρύπανση και η αστοχία στον περιορισμό της επιμόλυνσης των τροφίμων από εξωτερικούς ρυπαντές ή ακατάλληλες βιομηχανικές πρακτικές, έχουν οδηγήσει σε αύξηση  της πολυπλοκότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και την εμφάνιση κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων και επομένως του τελικού καταναλωτή. Επιπλέον, η εμπειρία υποδεικνύει ότι οι κίνδυνοι στα τρόφιμα συνήθως εντοπίζονται μακριά από το σημείο εισαγωγής τους στην εφοδιαστική αλυσίδα, όταν πια είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Έχοντας υπ΄όψη τους τα παραπάνω, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων με την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Μέχρι πριν από λίγο καιρό στην χώρα μας η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος γινόταν με γνώμονα το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2005 εκδόθηκε το πρότυπο ISO22000:2005, το πεδίο εφαρμογής του οποίου επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή, την παραγωγή ζωοτροφών, τους προμηθευτές εξοπλισμών και αναλωσίμων της βιομηχανίας τροφίμων.

Η έκδοση του νέου προτύπου ουσιαστικά προσφέρει στις επιχειρήσεις τροφίμων ένα γενικό πρακτικό πλαίσιο και προϋποθέτει τρία βασικά στοιχεία:

 • Εγκατάσταση προαπαιτουμένων προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων Ορθών Πρακτικών Υγιεινής κλπ.
 • Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)
 • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης.

ΟΦΕΛΗ

Η ανάπτυξη, εφαρμογή και η τελική πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ή Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει των απαιτήσεων των αντίστοιχων προτύπων είναι δυνατό να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε μία επιχείρηση.

Μερικά από αυτά συμπεριλαμβάνουν:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνεπαγόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της διεθνούς αναγνώρισης της πιστοποίησης κατά ISO.
  • Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη και της εμπιστοσύνης αυτού προς την επιχείρηση μέσω της έγκαιρης προσφοράς ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων.
  • Επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης.
  • Αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού
  • Βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης με την εισαγωγή σαφών και τεκμηριωμένων διαδικασιών/διεργασιών και οδηγιών εργασίας.
  • Ελαχιστοποίηση απωλειών από προβληματικά προϊόντα και μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Έγκαιρος εντοπισμός πηγών προβλημάτων και αντιμετώπιση αυτών
  • Συμμόρφωση με την νομοθεσία και δυνατότητα τεκμηρίωσης αυτής
  • Βέλτιστη χρήση των πόρων της επιχείρησης.
  • Βελτίωση και εγκατάσταση διαύλων επικοινωνίας, τόσο εντός της επιχείρησης, όσο και εξωτερικά αυτής.

ΡΟΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ο στόχος της εταιρείας μας ως προς την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν είναι σε καμία περίπτωση η προετοιμασία και η παράδοση μίας έτοιμης μελέτης προς εφαρμογή αμφιβόλων αποτελεσμάτων στα στελέχη της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

Αντιθέτως, αποτελεί πολιτική της εταιρείας μας, η στενή και ουσιαστική συνεργασία των εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης συστημάτων, με τα υπεύθυνα για σχετικά θέματα στελέχη της  επιχείρησης.

Επιπλέον, ο ρόλος των συμβούλων μας είναι η σημαντική διευκόλυνση της επιχείρησης σε πρακτικά θέματα και θέματα σχεδιασμού και η προφύλαξη αυτής από τυχόν σφάλματα και αστοχίες μέσω της τεχνογνωσίας την οποία διαθέτουν.

Συγκεκριμένα οι σύμβουλοι της εταιρείας μας συμμετέχουν σε:

 • Τον καθορισμό της πολιτικής ποιότητας / ασφάλειας της επιχείρησης και των σχετικών στόχων.
 • Την εκπόνηση της διαγνωστικής μελέτης προκειμένου να αξιολογηθεί η τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με το επιλεγμένο πρότυπο και τον σχεδιασμό του συστήματος.
 • Την σύνταξη χρονοδιαγράμματος για την συνολική εφαρμογή του έργου.
 • Τον καθορισμό δραστηριοτήτων, διαδικασιών και οδηγιών που θα συμπεριληφθούν στο σύστημα.
 • Την υποστήριξη και ενεργή συμμετοχή στην προετοιμασία της τεκμηρίωσης.
 • Την καθοδήγηση της επιχείρησης κατά την εφαρμογή του συστήματος, τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων ως προς τις απαιτήσεις του προ επιλεγμένου προτύπου και τον καθορισμό των αναγκαίων διορθωτικών/προληπτικών ενεργειών.
 • Την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης σε θέματα σχετικά με το σύστημα.
 • Την διαμεσολάβηση, όπου χρειάζεται, στην επικοινωνία της επιχείρησης με τρίτους φορείς.
 • Την συντήρηση του συστήματος ακόμα και μετά την πιστοποίηση.

 

 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΤΗΤΑΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  = Κατά το στάδιο αυτό καθορίζεται η πολιτική ποιότητας/ασφάλειας της επιχείρησης και οι στόχοι  που σχετίζονται με αυτή, στοιχεία που θα αποτελέσουν την βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το σύστημα.
 
 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  = Πραγματοποιείται αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή διαγνωστική μελέτη των δομών της εταιρείας και σύγκριση αυτών με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του προεπιλεγμένου προτύπου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματική ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος.
 
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  = Κατά το στάδιο αυτό καθορίζονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο σύστημα. Επιπλέον καθορίζονται οι διαδικασίες που θα υποστηρίξουν τις δραστηριότητες αυτές, καθώς επίσης και οι σχετικές οδηγίες.
 
 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  = Αποτελεί το στάδιο προετοιμασίας των εγγράφων τεκμηρίωσης του συστήματος τα οποία κατανέμονται στα εξής επίπεδα:
1. Εγχειρίδιο συστήματος
2. Διαδικασίες συστήματος
3. Οδηγίες εργασίας
4. Έντυπα τεκμηρίωσης
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  = Αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο στάδιο πρακτικής εφαρμογής του συστήματος και περιλαμβάνει την εκπαίδευση και κατάρτιση του του προσωπικού της επιχείρησης σε σχετικά με το σύστημα θέματα.
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  = Περιλαμβάνει την εφαρμογή στην πράξη όλων των προβλεπομένων από το σύστημα διαδικασιών και οδηγιών και την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας τους για την διαπίστωση τυχόν αναγκαίων αλλαγών. Το στάδιο αυτό διαρκεί αρκετά μεγάλο διάστημα, προκειμένου να προκύψουν αντικειμενικά και ρεαλιστικά δεδομένα.
 
 ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  = Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται η επιλογή του φορέα πιστοποίησης. Με προϋπόθεση ότι ο φορέας αυτός είναι διαπιστευμένος, η επιλογή του έγκειται στην κρίση του πελάτη. Παρ’ όλα αυτά η εταιρεία μας, εάν της ζητηθεί, είναι σε θέση να προτείνει αξιόπιστους φορείς με εμπειρία στον χώρο.
 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  = Η επιθεώρηση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης από ανεξάρτητο επιθεωρητή προερχόμενο από τον προεπιλεγμένο φορέα πιστοποίησης. Συνήθως διαρκεί μία μέρα και περιλαμβάνει εξέταση των εγγράφων τεκμηρίωσης και συνεντεύξεις των εργαζομένων της επιχείρησης.
 
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  = Η πιστοποίηση της επιχείρησης λαμβάνει χώρα μόνο αν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του επιλεγμένου προτύπου και περιλαμβάνει έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού και καταχώρηση της επιχείρησης στον κατάλογο πιστοποιημένων πελατών του φορέα πιστοποίησης.
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  = Ακόμα και μετά την πιστοποίηση η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, την συντήρηση του και ακόμα σημαντικότερα την συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση του.