Συρρίκνωση κατέγραψε ο μεταποιητικός τομέας στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον δείκτη PMI της Markit

Ωστόσο, τα στοιχεία της έρευνας του Ιουλίου υπέδειξαν την ταχύτερη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στα εργοστάσια των κατασκευαστών σε διάστημα εννέα ετών, αν και η έντονη αύξηση δεν κατάφερε να αποτρέψει την επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών στον τομέα.

Σε άλλους τομείς, η παραγωγή υποχώρησε και πάλι σε πλαίσια συρρίκνωσης, ενώ αναφέρθηκε δριμεία μείωση του συνόλου των εισερχόμενων νέων παραγγελιών. Ο περαιτέρω περιορισμός της αγοραστικής δραστηριότητας οδήγησε στη μείωση των αποθεμάτων προμηθειών τα οποία διατηρούν οι κατασκευαστές.

Αναλυτικότερα, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα υποχώρησε κάτω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50.0 μονάδων τον Ιούλιο. Κλείνοντας στις 48.7 μονάδες, η πρόσφατη τιμή υπέδειξε ότι ο μεταποιητικός τομέας στην Ελλάδα επανήλθε σε πλαίσια συρρίκνωσης μετά τη μέτρια ανάπτυξη που κατέγραψε τον Ιούνιο (κλείνοντας στις 50.4 μονάδες).

Επιπλέον, η επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών καταγράφηκε για πέμπτη φορά μέσα στο 2016 μέχρι σήμερα.

Οι παραγωγοί αγαθών αντιμετώπισαν συρρίκνωση των όγκων παραγωγής κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Μετά την οριακή αύξηση που αναφέρθηκε τον Ιούνιο, η πρόσφατη μείωση ήταν η πέμπτη που καταγράφηκε στο διάστημα των τελευταίων επτά μηνών.

Ο κύριος λόγος μείωσης της παραγωγής ήταν οι συνθήκες ασθενέστερης ζήτησης που επικράτησαν στον τομέα, καθώς το σύνολο των νέων εισερχόμενων παραγγελιών μειώθηκε για 23ο συνεχή μήνα.

Επιπλέον, ο ρυθμός με τον οποίο περιορίστηκαν οι νέες εργασίες ήταν ο δεύτερος εντονότερος που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Εν τω μεταξύ, οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν, καθώς μέλη του πάνελ ανέφεραν αυξημένη ζήτηση από τη Γαλλία, τον Λίβανο και τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του μήνα.

Παρά τη συρρίκνωση της παραγωγής, οι Έλληνες κατασκευαστές εξακολούθησαν να αυξάνουν τον αριθμό των εργαζομένων τους τον Ιούλιο.

Ο ρυθμός με τον οποίο δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας ήταν ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα εννέα ετών, παρότι παρέμεινε μέτριος σε γενικές γραμμές. Η αύξηση των επιπέδων στελέχωσης συνέβη παρά την περαιτέρω μείωση των επιπέδων αδιεκπεραίωτων εργασιών.

Τα τελευταία στοιχεία της έρευνας υπέδειξαν ακόμα μία μείωση των επιπέδων αποθεμάτων στις εγκαταστάσεις των ελληνικών εταιρειών μεταποίησης, καθώς τόσο τα αποθέματα αγορών όσο και τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων περιορίστηκαν.

Εν τω μεταξύ, η αγοραστική δραστηριότητα περιορίστηκε για τρίτο συνεχή μήνα τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτα στοιχεία, η μείωση των αγορών εισροών συνδέθηκε με την έλλειψη ρευστότητας στον τομέα.

Οι μέσοι χρόνοι παράδοσης προμηθειών που αντιμετώπισαν οι εταιρείες του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα εξακολούθησαν να επιμηκύνονται κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, συνεχίζοντας την τάση η οποία παρατηρείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 μηνών.

Μέλη του πάνελ παρέθεσαν τις συνεχιζόμενες απεργίες στα λιμάνια ως τον κύριο παράγοντα που συνέτεινε στην επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών.

Κατόπιν τούτου, ο ρυθμός μείωσης ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2014.

Το κόστος εισροών εξακολούθησε να αυξάνεται στον μεταποιητικό τομέα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου.

Η αύξηση που καταγράφηκε ήταν η τέταρτη σε ισάριθμους μήνες, μολονότι ο ρυθμός ήταν ο βραδύτερος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Εν τω μεταξύ, οι τιμές εκροών υποχώρησαν μετά τη σταθεροποίηση που παρατηρήθηκε τον Ιούνιο.