Στόχος της Q&R παραμένει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο ΑΙΜ του Λονδίνου

KOYΑΛ: Το 2014 έκλεισε για την Q&R με πολύ μεγάλη άνοδο του κύκλου εργασιών, η οποία μάλιστα υπερέβη σαφώς σε ποσοστό το 38% που σημειώθηκε στο εννεάμηνο της περυσινής χρήσης.

Αυτήν την περίοδο υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων [ενδεικτικά το e-ΑΣΕΠ, την ψηφιοποίηση των ληξιαρχείων, το έργο της δημόσιας περιουσίας, το μητρώο υποδομών, το ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κλπ]

Πέραν αυτών, η εταιρεία διεκδικεί την ανάληψη αρκετών έργων από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Πολύ καλά επίσης εξελίσσεται η πορεία του ψηφιακού βιβλιοπωλείου, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει αρκετές εγκαταστάσεις λογισμικού στο εξωτερικό, που σχετίζονται με τα ψηφιακά βιβλία.

Ειδικότερα για το 2015, στους στόχους της Q&R συγκαταλέγεται και η περαιτέρω διεθνοποίηση των εργασιών της. Έτσι, διεκδικούνται έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχεδιάζονται νέες πωλήσεις λογισμικού ψηφιακού βιβλιοπωλείου, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η επέκταση σε δύο νέους και υποσχόμενους τεχνολογικούς τομείς, project του οποίου η χρηματοδότηση δρομολογείται.

έως το τέλος του έτους, ή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016…

Με την κίνηση αυτή η Q&R αποσκοπεί στο να αντλήσει κεφάλαια με στόχο να εισέλθει σε δύο νέες, υποσχόμενες, τεχνολογικές επιλογές και να αναβαθμίσει την ήδη υπάρχουσα τοποθέτησή της στον χώρο του ψηφιακού βιβλιοπωλείου.

Το λογισμικό ψηφιακού βιβλιοπωλείου που διαθέτει συγκαταλέγεται στα καλύτερα προγράμματα ανά τον κόσμο και υπάρχει μέλλον με πολύ θετικές προοπτικές… Οψόμεθα…

ΚΟΥΑΛ: Οι συναλλαγές της έχουν σημαντικά περιορισθεί στο ταμπλό [-1,21% στο 0,4090 ευρώ χθες με τζίρο 97 ευρώ και με πωλήσεις 15 χιλ. τμχ…]

Αποτιμάται σε 11,2 εκατ. ευρώ, με χαμ- υψηλό 12μήνου 0,2900 και 0,7400 και -24,26% από το ξεκίνημα του 2015. 

ΙΔΙΑ κεφάλαια 31.12.2014 στα 6,83 εκατ. [από 6,45 εκατ.], δανεισμός 1 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 3,2 εκατ., ΔΔΜ ανύπαρκτος [αφού ταμείο = 3πλάσιο δανείων], Ev/ebitda 8…

Kέρδη 0,5 εκατ. από ζημίες οριακές στο 2013, πωλήσεις 6,4 εκατ. από 3,67 εκατ. ευρώ και ebitda 1,2 εκατ. από 0,78 εκατ. ευρώ.

ΑΠΟ το σημερινό ”ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”

Print Friendly, PDF & Email