Στο δια ταύτα: Η αποτίμηση του ΧΑ στα 50 δις ευρώ μοιάζει αλμυρή

Στο δια ταύτα:

Με  1,05 δις ευρώ κερδοφορία εξαμήνου και με προσδοκώμενα κέρδη κοντά στα 2,3 δις ευρώ για την χρήση, η αποτίμηση του ΧΑ στα 50 δις ευρώ μοιάζει αλμυρή.

  • Ακόμα και αν εξαιρεθούν οι τράπεζες ή η Coca Cola που έχει ξεπεράσει τα 10 δις ευρώ σε κεφαλαιοποίηση, οι αποτιμήσεις στο σύνολο παραμένουν απαιτητικές.

Βέβαια το Χρηματιστήριο κοιτάζει μπροστά, ενδεχομένως όμως σε αυτή την φάση να παραμένει μια υπόθεση επιλεκτικών τοποθετήσεων.

Τα αντικειμενικά φτηνά χαρτιά είναι λίγα κοιτάζοντας την γραμμή της κερδοφορίας. Λίγες εταιρίες από την μεγάλη κεφαλαιοποίηση έχουν πλέον αντικειμενικά χαμηλό ΡΕ (Μυτιληναίος, Folli – Follie, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Motor oil, Ελληνικά Πετρέλαια) χωρίς όμως ο συγκεκριμένος δείκτης να εκφράζει κατά περίπτωση το ειδικό ρίσκο που η κάθε εταιρεία έχει στον ισολογισμό της.

Από την άλλη πλευρά στις ανερχόμενες δυνάμεις της αγοράς παρατηρείται μια συστηματική προσπάθεια από ένα μικρό αριθμό εταιριών που έχουν πείσει ότι έχουν γυρίσει σελίδα στην επιχειρηματική πορεία τους και αν μη τι άλλο διεκδικούν μέσα από τα οικονομικά πεπραγμένα τους την επενδυτική προσοχή.

Οι υποσχόμενοι μικροί της Αγοράς με βάση τα αποτελέσματα εξαμήνου

  Πωλήσεις Λειτουργικά Αποτελέσματα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
Περίοδος 2016 2017 Y-o-Y 2016 2017 Y-o-Y 2016 2017 Y-o-Y
Σε εκατ. ευρώ Η1 Η1 (%) Η1 Η1 (%) Η1 Η1 (%)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3,97 4,58 15%
ΙΑΣΩ 59,03 61,42 4% 11,29 16,33 45% 2,21 6,52 195%
ΙΚΤΙΝΟΣ 15,41 21,27 38% 3,95 6,86 73% 0,84 3,04 262%
AS COMPANY 10,46 11,75 12% 1,63 1,99 22% 0,98 1,21 23%
ΕΛΤΡΑΚ 43,68 49,64 14% 3,66 4,53 24% 1,39 2,24 61%
ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ 58,87 64,63 10% 4,26 5,05 19% 2,38 3,01 26%
ΚΑΝΑΚΗΣ 8,60 9,15 6% 1,27 1,33 5% 0,86 0,92 7%
ΚΡΙ – ΚΡΙ 34,78 41,19 18% 6,17 8,22 33% 3,60 4,90 36%
FLEXOPACK 33,00 39,39 19% 5,37 6,58 23% 2,22 3,28 48%
ENTERSOFT 5,39 6,16 14% 1,14 1,72 51% 0,65 1,02 57%
Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

 

* ,