Στα 4 δισ. ευρώ οι επενδύσεις της ΔΕΗ την τελευταία 4ετία

Πυλώνα στήριξης του ελληνικού οικονομικού και κοινωνικού ιστού για την έξοδο από την κρίση και πυλώνα ανάπτυξης, μέσω των στρατηγικών της επενδύσεων και της δημιουργίας ενός νέου ενεργειακού μοντέλου αποτελεί η ΔΕΗ, η οποία έχει μετατραπεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας εδώ και 60 χρόνια, και ειδικά στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, προσδίδει στη χώρα μία νέα αναπτυξιακή διάσταση.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια υλοποιήθηκε μια σειρά από σημαντικές ενέργειες, όπως η πολύ σημαντική μείωση του κόστους, η μεγαλύτερη ίσως που έγινε από οποιονδήποτε άλλο φορέα στην Ελλάδα, η επιτυχημένη απόσχιση των Δικτύων και συνολικές επενδύσεις ύψους 4 δις Ευρώ – οι μεγαλύτερες που υλοποιήθηκαν την τελευταία τετραετία στην Ελλάδα.
Μέσω της επενδυτικής στρατηγικής της ΔΕΗ, αξιοποιούνται οι μεγάλες δυνατότητες των εγχώριων λιγνιτικών κοιτασμάτων, ενώ παράλληλα διευρύνεται το ενεργειακό μείγμα, ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγικών της επενδύσεων πραγματοποιείται στην απομακρυσμένη ελληνική περιφέρεια που δοκιμάζεται περισσότερο από τη μακροχρόνια ανεργία και την έλλειψη νέων επενδύσεων.
Στόχος της επιχείρησης είναι και η αύξηση του μεριδίου της αγοράς μέσω μικρών και μεγάλων έργων, με μεγάλη διασπορά σε όλη την επικράτεια σε όλες τις μορφές ΑΠΕ, προσδίδοντας μια διαφορετική και βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική σε περιοχές που το έχουν ανάγκη.  Υπό το πρίσμα αυτό μεγάλα επενδυτικά έργα υλοποιήθηκαν.
Μεταξύ άλλων η έναρξη λειτουργίας της νέας Μονάδας φυσικού αερίου στο Αλιβέρι κατά το προηγούμενο έτος, του νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού στον Ιλαρίωνα που μόλις ξεκίνησε να λειτουργεί, και της νέας Μονάδας φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη που βρίσκεται σήμερα στο τελικό στάδιο κατασκευής.
Ατενίζοντας  το αύριο, το πιο φιλόδοξο επικείμενο έργο της ΔΕΗ είναι η  νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V με ισχύ 660 MW και συμβατική αξία €1,4 δις. Η νέα μονάδα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα και τη μεγαλύτερη από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

 

Παράλληλα, η αναβάθμιση της ενεργειακής ισχύς στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά αποτελεί σημαντικό τμήμα του επενδυτικού σχεδιασμού και περιλαμβάνει:
• Την κατασκευή νέου θερμικού σταθμού με μηχανές εσωτερικής καύσης στη Ρόδο, ισχύος 115 MW.
• Τη σταδιακή ένταξη νέων μικρότερων θερμικών μονάδων συνολικής ισχύος περίπου 100 MW στα υπόλοιπα απομονωμένα μικροδίκτυα.
• Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, το οποίο είναι υψίστης σημασίας, τόσο από πλευράς ασφάλειας τροφοδοσίας όσο και από πλευράς οικονομικότητας.
• Όσον αφορά την Κρήτη, προτεραιότητα δίνεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης του νησιού με την ηπειρωτική χώρα.
Παράλληλα με την αναπτυξιακή πολιτική στο εσωτερικό της χώρας, ο Όμιλος ΔΕΗ αξιοποιεί τις προκλήσεις που διανοίγονται σε γειτονικές χώρες, με τη δημιουργία δύο θυγατρικών εταιρειών στη Βουλγαρία και την Τουρκία, με αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα αποτελέσματα του παραπάνω έργου της ΔΕΗ, αντικατοπτρίζεται στην αναβάθμιση της επιχείρησης, από διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης κατά 3 βαθμίδες.
Η σημαντική αυτή αναβάθμιση αποτελεί σταθμό στην προσπάθεια που κατέβαλε η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας για να ανταπεξέλθει στις πιο αντίξοες συνθήκες της μεγαλύτερης κρίσης που γνώρισε η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες και ακολούθησε μια περίοδο εντατικών θετικών νέων για την Επιχείρηση, όπως ήταν η σύναψη του πενταετούς διάρκειας κοινοπρακτικού δανείου με τις ελληνικές τράπεζες ύψους 2,2 δις, η πρόσφατη σύναψη δανείων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνολικής χρηματοδοτικής γραμμής €415 εκατ. για επενδύσεις δικτύων, και € 80 εκατ. για την αναβάθμιση μονάδων παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα, αλλά και δάνειο με Κοινοπραξία ξένων τραπεζών  ύψους €739 εκατ. για τη μερική χρηματοδότηση του πιο φιλόδοξου έργου μας,  της νέας Μονάδας V στην Πτολεμαΐδα.
Η δυναμική αυτή αποτυπώθηκε και από την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές από τις οποίες άντλησε 700.000.000 με ευνοϊκό επιτόκιο.
Να σημειωθεί ότι οι προσφορές ήταν 6 φορές μεγαλύτερες από το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί.
Πέρα από τις δομικές αλλαγές, η ΔΕΗ καλείται να αντιμετωπίσει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν λόγω της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων των νοικοκυριών και των εσόδων των επιχειρήσεων της χώρας, προσφέροντας προγράμματα διακανονισμών των οφειλών για τους ευάλωτες συμπολίτες.
Παράλληλα εφαρμόζει την απόφαση της Πολιτείας για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσφέροντας αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση και μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος κατά 54% σε περισσότερους από 600.000 δικαιούχους.
Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, οι στρατηγικές επιλογές της  ΔΕΗ και τα μετρήσιμα επιτεύγματα συνεισφέρουν ουσιαστικά στη δημιουργία μιας υγιούς αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.