Στα 116,79 εκατ. ευρώ μειώθηκε το λογιστικό χρέος του ΕΛΑΠΕ – Τρέχον πλεόνασμα 13,04 εκατ. τον Απρίλιο

Τρέχον πλεόνασμα 13,04 εκατ. ευρώ δίνει η εκκαθάριση Απριλίου 2017 για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΛΑΓΗΕ στο τελευταίο δελτίο του, ενώ η πρόβλεψη ήταν έλλειμμα 4,74 εκατ..

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η «ωφέλεια» εκκαθάρισης Απριλίου ανήλθε στα 17,78 εκατ. ευρώ και το σωρευτικό, που πλέον αποκαλείται λογιστικό χρέος, διαμορφώνεται στα 116,79 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόβλεψη ήταν για 134,57 εκατ. ευρώ.

Η πρόβλεψη δείχνει ότι πλέον, το σωρευτικό έλλειμμα τον Δεκέμβριο του 2017 αντιστρέφεται και σημειώνεται  πλεόνασμα 16,27 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και τα στοιχεία που καταγράφονται στο δελτίο του ΛΑΓΗΕ για τη διείσδυση των ΑΠΕ, τα οποία αποτυπώνουν ενίσχυση για τα αιολικά κατά 42 MW, για τη βιομάζα κατά 1 MW Βιομάζα και για τα φωτοβολταϊκά κατά 0,1 MW.

Τέλος, σημειώνεται ότι η εκτίμηση της μέσης τιμής CO2  μειώθηκε στα 6,3 €/tn CO2 για το υπόλοιπο 2017, 2018 και 2019.