Στα σκαριά ο νέος διαγωνισμός για τον ΔΕΣΦΑ – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Θέμα χρόνου είναι πλέον η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ μετά την κατάθεση τροπολογίας από την κυβέρνηση με την οποία ορίζει την «ταυτότητα» που θα πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν είτε:

α. Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς που είναι πιστοποιημένοι με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSO-G). Νομικά πρόσωπα που ελέγχονται αποκλειστικά από τέτοιο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, νομικά πρόσωπα που έχουν τον άμεσο αποκλειστικό έλεγχο τέτοιου Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται αποκλειστικά από νομικό πρόσωπο που έχει άμεσο αποκλειστικό έλεγχου τέτοιου Διαχειριστή Συστήματος

β. κοινοπραξίες, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα μέλος τους εμπίπτει σε μια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες και ασκεί τουλάχιστον από κοινού έλεγχο της κοινοπραξίας.

Β. Γεώργας @liberal.gr