Σοκ στον δημοσιογραφικό κλάδο: Καταργείται οριστικά η αυτοτέλεια του ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, καταργείται η οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια των τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (ΕΤΑΠ ΜΜΕ).

Η τροπολογία περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας το οποίο ψηφίζεται εντός της ημέρας (Τετάρτη).

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια τροπολογία, ο κλάδος Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ ΜΜΕ εντάσσεται στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λειτουργεί με ενιαία οικονομική και λογιστική οργάνωση.