ΣΩΛΚ: Συγκυρία αρκετών αρνητικών παραμέτρων διέλυσε τις προσδοκίες – εκτιμήσεις

ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Η χαμηλή ζήτηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται στον ενεργειακό κλάδο, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες χαμηλές τιμές των πρώτων υλών συνεχίζει να ασκεί πίεση στην κερδοφορία τους.

Η ΣΩΛΚ αποτιμάται σε 103,43 εκατ. ευρώ (στη τιμή των 0,8330 ευρώ ανά μτχ), με την καθαρή θέση – ίδια κεφάλαια να έχει μειωθεί σε 147,14 εκατ. ευρώ από τα 156,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013.

Ζημίες 4,66 εκατ. στο 9μηνο από ζημίες 4,57 ευρώ πέρυσι. Με τις πωλήσεις σε 126,9 εκατ. από 123 εκατ. και ebitda θετικά στα 1,2 εκατ. ευρώ από τα 4,62 εκατ. του 2013.

ΣΩΛΚ: Με δανεισμό 68,2 εκατ. ευρώ, με τον ΔΔΜ στο 0,42 και P/BV στο 0,71. Με ταμείο 6,74 εκατ. ευρώ και αρνητικές ροές από Λ.Δ. 14,4 εκατ. ευρώ από -6,85 εκατ. στο 2013…

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, την 30/09/2014 ανήλθε σε 63,7 εκ. ευρώ έναντι 32,5 εκ. ευρώ την 31/12/2013, κυρίως λόγω της αύξησης του μακροπρόθεσμου δανεισμού που αφορά στην κατασκευή της νέας μονάδας για την παραγωγή σωλήνων με ραφή τύπου LSAW.

ΣΩΛΚ: Στο εύρος των 0,7500 και… 2,3000 ευρώ εφέτος, με τον μέσο όρο τιμής της μετοχής στα 1,6000 ευρώ αλλά συγκυρία αρκετών αρνητικών παραμέτρων [ταυτόχρονα] διέλυσε τις υψηλές και δικαιολογημένες προσδοκίες – εκτιμήσεις που υπήρχαν…