ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ: Στηρίξεις, αντιστάσεις, ιστορικά χαμηλά και τιμές αμκ…

ΑΛΦΑ: Η μετοχή έχει επόμενες στηρίξεις στα 0,2590 και 0,2350 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 0,2890 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται  στα 0,26 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,45 ευρώ.

Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank στα 0,2590 ευρώ σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου του 2015. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.

ΕΤΕ: Εχει επόμενες στηρίξεις στα 1,01 και 0,9400 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 1,16 και 1,27 ευρώ αντίστοιχα. Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου του 2015 στα 0,79 ευρώ.

Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.

ΕΥΡΩΒ: Το ιστορικό χαμηλό στην μετοχή της Eurobank σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου στα 0,0850 ευρώ. Τα σχυρά stop losses στα 0,08 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,15 ευρώ.

ΠΕΙΡ: Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στις 16 Μαρτίου του 2015 στα 0,3210 ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.

* ,