ΣΙΔΜΑ: Ανακοίνωση

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΙΔΜΑ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί εκ νέου οι οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2016 λόγω σφάλματος στα ονόματα που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων, κα Όρκουλα Ιωάννα στο τηλ. 2103498211.