Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή ΑΕ: Ισχυρή ανάπτυξη δείχνει το α’ εξάμηνο της

ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ: Ο όμιλος Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή ΑΕ προχώρησε στην ανακοίνωση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων για την οικονομική περίοδο 1/1 έως 30/6 2016.

_____________

Η σημαντική άνοδος στις πωλήσεις και την κερδοφορία της εταιρίας του Γ. Ρόκα είναι αποτέλεσμα της πλήρους ενσωμάτωσης από 1/1/2016 στη λειτουργία του Ομίλου της παραγωγής 23 νέων Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

_____________

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου σε πωλήσεις παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας στη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2016 ανήλθε στα € 742,6 χιλ. έναντι πωλήσεων € 160,9 χιλ. που εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα € 127,6 χιλ. έναντι € 49,06 χιλ. για του πρώτου εξαμήνου του 2015 και παρουσιάζουν αύξηση κατά 260 %.

Η σημαντική άνοδος στις πωλήσεις και την κερδοφορία, είναι αποτέλεσμα της πλήρους  ενσωμάτωσης από 1/1/2016 στην λειτουργία του Ομίλου της παραγωγής 23 νέων Φωτοβολταϊκών Πάρκων, σε συνέχεια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος από το Δεκέμβριο του 2015.