Ρουμελιώτης (Attica Bank): Προϋπόθεση για την άρση των capital controls η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με την μείωση της αβεβαιότητας, είναι βασικές προϋποθέσεις και για την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων και την πλήρη επάνοδο των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην κανονικότητα
«Με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως και την νομοθέτηση των σχετικών μέτρων, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του θετικού επιχειρηματικού κλίματος.
Η μείωση της διαφοράς στην απόδοση των ελληνικών κρατικών ομολόγων, έναντι των γερμανικών καθώς και η θετική πορεία του χρηματιστηρίου, αποτελούν ενδείξεις της γενικότερης βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας» επισήμανε, μεταξύ των άλλων, ο πρόεδρος της Attica Bank Παναγιώτης Ρουμελιώτης, μιλώντας σήμερα στη γενική συνέλευση της τράπεζας.
Ο κ. Ρουμελιώτης ανέφερε ότι «οι επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία είναι πλέον πολύ σημαντικές, καθώς θα ενισχύσουν περαιτέρω το θετικό κλίμα και την προσπάθεια ανάκαμψης – ανάπτυξης.
Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με την μείωση της αβεβαιότητας, είναι βασικές προϋποθέσεις και για την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων και την πλήρη επάνοδο των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην κανονικότητα.
Σημαντικά γεγονότα, όπως οι αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup, η αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου της Ελλάδας από την Moody’s, η αναβάθμιση της προοπτικής του ελληνικού αξιόχρεου σε θετική από σταθερή από την S&P, αλλά και η πολύ πρόσφατη επιτυχημένη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές, με διάθεση πενταετών κρατικών ομολόγων ύψους 3 δισ. με επιτόκιο 4,625%, σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 4,950% των κρατικών ομολόγων του 2014, επιβεβαιώνουν τις θετικές προοπτικές». «Τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας κατά το α’ εξάμηνο, σε συνδυασμό με τις παραπάνω θετικές εξελίξεις, οδηγούν στην ενδυνάμωση των προβλέψεων ότι το 2017 μπορεί να αποτελέσει έτος εξόδου από την οικονομική κρίση και επιστροφής στην ανάπτυξη» εκτίμησε ο κ. Ρουμελιώτης.
Αναφερόμενος στην Attica Bank τόνισε ότι «συνεπής στην δέσμευσή της να υποστηρίξει ενεργά την επόμενη μέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και την Ελληνική Οικονομία, εργάζεται εντατικά για την σταθεροποίησή της και για την δημιουργία των προϋποθέσεων, προς ενίσχυση της θέσης της στην τραπεζική αγορά της χώρας».
«Ταυτόχρονα, συνεχής είναι η προσπάθεια που καταβάλει η Τράπεζα για την ενίσχυση της εταιρικής της ταυτότητας, για τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης, για την επιστροφή των καταθέσεων και εν γένει για δράσεις που οδηγούν στη μείωση της χρήσης των ακριβών κεφαλαίων του ELA και στην βελτιστοποίηση της κερδοφορίας και της ρευστότητάς της.
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, σημαντικός στόχος είναι και η επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας, με υγιή και επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα, τα οποία, παράλληλα με τις ενεργητικές προσπάθειες της διοίκησης για την τόνωση των κεφαλαίων της, θα οδηγήσουν σε ενίσχυση με υγιείς τρόπους της κεφαλαιακής επάρκειας της Attica Bank» ανέφερε ο κ.Ρουμελιώτης.