Π. Στεριώτης: Οι επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς ο (RSI) βρίσκεται σε επίπεδα “χρυσών” εποχών

Πέτρος Στεριώτης: 

Κοντά στα επίπεδα που έκλεισε πριν την ανακοίνωση των capital controls κινείται ο Γενικός Δείκτης, με την Αγορά να προεξοφλεί ”λευκό καπνό” στο Eurogroup της 22ας Μαϊου, κλείσιμο της αξιολόγησης, συμμετοχή του ΔΝΤ στο Ελληνικό πρόγραμμα, θετικές εξελίξεις στο θέμα της διαχείρισης του Χρέους και συμπερίληψη των Ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ εντός των επόμενων μηνών.

Φυσικά θα χρειαστούν απτά αποτελέσματα στα παραπάνω μέτωπα, με το ρίσκο του “αγόρασε στη φήμη, πούλα στην είδηση” να είναι υπαρκτό, με δεδομένες τις υπεραποδόσεις των Ελληνικών τίτλων σε επίπεδο διμήνου και πλέον. Ψύχραιμη σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά της Αγοράς μετά το ανοδικό “δεκατριάρι” που έφτασε στο τέλος του πριν μερικές συνεδριάσεις.

Θετική εξέλιξη η ενδοσυνεδριακή παραμονή του Τραπεζικού δείκτη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 1.000 μονάδων, ενώ το δεκαετές Κρατικό στα πολυετή υψηλά του, έχει βελτιώσει την αποτίμηση Θεσμικών χαρτοφυλακίων με έκθεση στο Ελληνικό Χρέος.

Από την άλλη πλευρά, η επιβράδυνση του Ελληνικού ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του έτους, αποδεικνύει ότι η πραγματική Οικονομία δεν έχει διαφύγει από το πτωτικό “σπιράλ” της τελευταίας οκταετίας, μέρος του οποίου οφείλεται στον φαύλο κύκλο επιδείνωσης των συνθηκών στο εγχώριο Τραπεζικό Σύστημα, το οποίο με τη σειρά του πλήττεται από τα υψηλά επίπεδα “κόκκινων” δανείων, τις εκροές καταθέσεων και το υψηλό risk.

Η “συνταγή” των υφεσιακών μέτρων του μνημονίου, οπωσδήποτε επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία της Αγοράς και τις προβλέψεις κερδοφορίας των εσωστρεφών Επιχειρήσεων της Χώρας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τα επενδυτικά projects.

Η παραβολική εκτίναξη των τιμών, το τελευταίο διάστημα, αυξάνει το βαθμό δυσκολίας στην εύρεση αξιόπιστων κοντινών επιπέδων στήριξης για το Γενικό Δείκτη. Ο δείκτης τάσης “Parabolic SAR” αναμένεται να δώσει σύντομα σήμα “εξόδου” από αγοραστικές θέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ανοδική τάση θα ανατραπεί άμεσα. Προφανώς οι επενδυτές χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ο δείκτης “σχετικής ισχύος” (RSI) βρίσκεται σε επίπεδα “χρυσών” εποχών που μας γυρνάνε δύο δεκαετίες πίσω. Ενδιαφέρον για τους αγοραστές έχει ο ανοδικός στόχος των 800 – 805 μονάδων.

* ,