Πως διαφοροποιήθηκε η συμπεριφορά των μετοχών του FTSE-25 (12/8)

Πως διαφοροποιήθηκε η συμπεριφορά των μετοχών του FTSE-25

  • Ποιοι ακολούθησαν πιστά το Γενικό Δείκτη στο εξάμηνο ράλι ανόδου της ελληνικής αγοράς

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτιάξει κανείς ένα χαρτοφυλάκιο με μετοχές που θα διαφοροποιηθούν από την απόδοση της αγοράς όπως αυτή εκφράζεται από τους βασικούς δείκτες του χρηματιστηρίου. Οι αρχικές επιλογές βασίζονται σε κερδοφορία, προοπτικές και αξία της επιχείρησης, δεδομένα δηλαδή που εμείς οι αναλυτές προσπαθούμε με τις εκτιμήσεις μας να αποδώσουμε σε ένα μοντέλο αποτίμησης. Μετά είναι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου σε αξίες: Μετοχές, ομόλογα μετρητά ή ακόμα και δυνητικά ανοίγματα σε μόχλευση για μεγαλύτερες συγκινήσεις. Και τέλος υπάρχει και ο δείκτης beta που δείχνει το βαθμό προσαρμογής της μετοχής σε ένα δείκτη. Σχεδόν πάντα αφορά το βασικό δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου.

Οι  επιθετικοί επαγγελματίες διαχειριστές χαρτοφυλακίου κινούνται γύρω από τα χαρτιά με την πιο ζωηρή συμπεριφορά, αυτά δηλαδή που τρέχουν το δείκτη με τις διακυμάνσεις τους λόγω υψηλού ειδικού βάρους κεφαλαιοποίησης και έχουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας στην μεταβλητότητα της αγοράς. Το επιθετικό χαρτοφυλάκιο έχει  υψηλότερο ρίσκο επειδή ακριβώς ο βαθμός ευαισθησίας του είναι υψηλότερος από αυτόν που προσδιορίζει ο δείκτης αναφοράς της ελληνικής αγοράς.

__________________

Toυ Μάνου Χατζηδάκη

__________________

Για τους επαγγελματίες διαχειριστές αυτό δεν είναι αδιάφορο καθώς η απόδοση τους σε μια συγκεκριμένη περίοδο συγκρίνεται και αξιολογείται με τους δείκτες. Αν είναι καλύτερη τότε οι πελάτες τους έχουν λόγο να συνεχίσουν να διατηρούν τα μερίδια τους και οι διαχειριστές να ελπίζουν σε μπόνους υπερ-απόδοσης. Σε ανοδικές αγορές ένα επιθετικό χαρτοφυλάκιο έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να «διακριθεί» έναντι του συνόλου της αγοράς και να υπεραποδώσει. Εννοείται πως σε μια πτωτική αγορά οι συνέπειες είναι περίπου καταστροφικές για εμμονικούς διαχειριστές.

Ο συντελεστής Beta είναι δυναμικός δείκτης. Αυτό συμβαίνει διότι οι μετοχές δεν συμπεριφέρονται πάντα με τον ίδιο τρόπο αλλά τείνουν να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κερδοφορία τους, την συγκυρία και τον κλάδο που ανήκουν.

Μακροχρόνια οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τείνουν να έχουν απόδοση κοντά σε αυτή του Γενικού Δείκτη, να έχουν δηλαδή τιμή κοντά στην μονάδα. Βραχυχρόνια (έως 12 μήνες) ωστόσο οι διαφοροποιήσεις είναι πολύ πιο διακριτές μεταξύ των εταιριών που απαρτίζουν τους δείκτες. Έτσι μια μετοχή μπορεί να έχει αυξημένη μεταβλητότητα και να έχει συντελεστή πάνω από 1,5 που σημαίνει ότι για κάθε 1% που κερδίζει ο δείκτης η μετοχή κερδίζει 1,5%.

Το ίδιο ισχύει και στην πτώση. Για κάθε 1% που χάνει ο δείκτης η μετοχή χάνει αντίστοιχα 1,5%. Αντίθετα οι μετοχές που έχουν αμυντικό προφίλ κινούνται αισθητά κάτω από τη μονάδα με το όριο άμυνας να είναι το 0,80. Έτσι όταν η αγορά κερδίζει 1% αυτές υποαποδίδουνανεβάινοντας 0,8% ενώ όταν η αγορά υποχωρεί 1% η πτώση τους περιορίζεται στο 0,8%.

Αν επομένως ένας διαχειριστής αισθάνεται ότι η συγκυρία είναι ισχυρά πτωτική θα αποφύγει την έκθεση στις μετοχές της πρώτης κατηγορίας και θα κινηθεί σε πιο συντηρητικές επιλογές που πιθανόν να έχουν και άλλα κριτήρια επιλογής (μερίσματα, προοπτική εξαγοράς, χαμηλή αποτίμηση κλπ).

Υπάρχουν και μετοχές με αρνητικό Beta δηλαδή αρνητική συσχέτιση με τον Γενικό Δείκτη. Στο ελληνικό χρηματιστήριο η ομάδα των μετοχών που έχει αρνητική συσχέτιση με την αγορά απαρτίζεται από μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας που δεν πληρούν άλλα στατιστικά κριτήρια καθιστώντας πολύ αδύναμη την ισχύ του συντελεστή.

Παρακολουθώντας την συμπεριφορά των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης με βάση τον συγκεκριμένο δείκτη σε δύο χρόνους -μία το 2016 και μια το 2017 υπάρχουν κάποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις. Η γενική εικόνα δείχνει ότι οι εισηγμένες που ευθύνονται για την διαμόρφωση κλίματος και ψυχολογίας κατέβασαν ταχύτητα με τρεις εξαιρέσεις: Τράπεζα Αττικής, Lamda Development και Grivalia Properties κινήθηκαν πιο επιθετικά το 2017 καλύπτοντας το χαμένο έδαφος από την προηγούμενη επίδοση τους.

  • Οι υπόλοιπες μετοχές είτε περιόρισαν την προσαρμογή τους με τον δείκτη είτε έμειναν στους ίδιους συντελεστές.
  • Αυτό δείχνει ότι η συνεισφορά στην άνοδο ήταν πιο μοιρασμένη και η κάθε μετοχή είχε την συμμετοχή της σε κάποιο μέρος της ανόδου αλλά όχι σε όλη της την διάρκεια.
  • Στην πρώτη κατηγορία των επιθετικών μετοχών οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο.
  • Μάλιστα οι συντελεστές Betaσυνέχισαν κινούνται σε ασυνήθιστα υψηλές τιμές (3,05 – 2,22) ενδεικτικές των τάσεων που επικρατούν καθημερινά αλλά και των επενδυτικών κεφαλαίων που εμπλέκονται στην διαπραγμάτευση των μετοχών.
  • Η Τράπεζα Πειραιώς ειδικά με τιμή 3,05 δεν είναι απλώς το πιο επιθετικό χαρτί του FTSE-25 αλλά παραμένει η μετοχή «ελατήριο» ολόκληρης της Αγοράς!
  • Από τις μη τραπεζικές ΔΕΗ, και Viohalco είναι οι πιο ζωηροί από τον εμποροβιομηχανικό κλάδο με συντελεστές από 1,12 έως 1,09.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 11 εταιρίες που κινούνται με μία έως και δύο ταχύτητες χαμηλότερες από αυτό που κάνει ο Γενικός Δείκτης έχοντας συντελεστή κάτω από 0,6. Η λιγότερο εξαρτημένη μετοχή από τις επιδράσεις της μεταβλητότητας του Γενικού Δείκτη είναι η μετοχή της Σαράντης (0,19) και ακολουθείται από την CocaCola (0,33) και την μετοχή της Τιταν (0,39).

Αν επομένως το στοίχημα έως το τέλος του έτους είναι οι 1.000 μονάδες ή 17% από τα τρέχοντα επίπεδα η επιλογή μιας από τις πέντε τράπεζες θα έχει δυνητική απόδοση από 52% έως 39%. Αν όμως ο στόχος είναι οι 700 μονάδες οι παραπάνω αποδόσεις γίνονται αρνητικές και οι ζημιές πολύ δύσκολο να ανακτηθούν ακόμα και σε μεσοπρόθεσμο βάθος χρόνου.

Ορθότερη ίσως στρατηγική θα ήταν η υιοθέτηση μετοχών με Beta που να ακουμπά και στα δύο άκρα του εύρους ή να περιέχει επιλογές από όλο το φάσμα των γρήγορων ή αμυντικών χαρτιών του FTSE-25 και πάντα σε συνάρτηση με τα προσδοκώμενα θεμελιώδη που διαμορφώνουν και την βασική τάση των μετοχών σε αυτή την κατηγορία των αγοράς.

Πως διαφοροποιήθηκε το Beta των μετοχών του FTSE-25

Τίτλος 2016 2017
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3,32 3,05
EUROBANK ERGASIAS 2,72 2,55
ΕΘΝΙΚΗ 2,58 2,405
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 0.44 2,24
ALPHA BANK 2,90 2,22
ΔΕΗ 1,48 1,12
VIOHALCO 1,07 1,09
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 1,13 0,84
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,42 0,84
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 0,94 0,77
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 1,07 0,75
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 0,82 0,70
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 0,76 0,67
FOLLI FOLLIE 1,03 0,65
ΟΤΕ 1,23 0,61
ΟΠΑΠ 1,20 0,59
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 0,59 0,58
JUMBO 0,69 0,53
ΦΟΥΡΛΗΣ 0,768 0,51
MOTOR OIL 0,67 0,51
LAMDA DEVELOPMENT 0,41 0,51
ΟΛΠ 0,69 0,49
GRIVALIA  PROPERTIES 0,24 0,46
ΤΙΤΑΝ 1,06 0,389
COCA COLA HBC 0,67 0,33
ΣΑΡΑΝΤΗΣ 0,14 0,19
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή, η μετοχή του ΑΔΜΗΕ δεν περιλήφθηκε στο πίνακα λόγω της σχετικά σύντομης παρουσίας της στο ΧΑ.
* ,