Πωλητήριο στα «κόκκινα» επιχειρηματικά βάζουν το 2018 οι τράπεζες

Βάσω Αγγελέτου

Τα μικρά επιχειρηματικά δάνεια είναι τα επόμενα που θα πάρουν σειρά στις πωλήσεις των τραπεζών προς τις τρίτες εταιρείες.

  • Έως τον Μάρτιο-Απρίλιο και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα έχουν «ξεφορτωθεί» τα καταναλωτικά και τις κάρτες χωρίς εξασφαλίσεις, ακολουθώντας το παράδειγμα Eurobank που πούλησε πρόσφατα πακέτο αξίας 1,5 δισ. ευρώ στην εταιρεία Intrum, μόλις στο 3% της αξίας τους.

«Το διαχειριστικό κόστος των δανείων αυτών είναι τόσο μεγάλο σε σύγκριση με την ονομαστική αξία της απαίτησης και την εισπραξιμότητά τους, που οι τράπεζες βιάζονται να ρευστοποιήσουν, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους», αναφέρει πηγή του τραπεζικού κλάδου.

  • Σειρά παίρνουν τα μικρά επιχειρηματικά

Η επόμενη κατηγορία δανείων που θα πωληθούν σε «πακέτα» είναι τα μικρά επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία διακρίνονται σε εκείνα που καλύπτονται από εξασφαλίσεις και σε εκείνα που δεν καλύπτονται.

  • «Η δεύτερη κατηγορία μπορεί να ρευστοποιηθεί πιο εύκολα, καθώς ο αγοραστής δυσκολεύεται να αντιληφθεί την αξία των εξασφαλίσεων –ακίνητα– και σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει πολύ δουλειά», αναφέρουν τραπεζικοί κύκλοι.

Σύμφωνα με τους στόχους που έχουν συμφωνήσει οι ελληνικές τράπεζες με τον SSM, τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια θα πρέπει να μειωθούν κατά 22,6 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2019 –ποσό που αντιστοιχεί στα 2/3 της συνολικής αξίας των NPEs που ανέρχεται στα 102 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία β’ τριμήνου.

  • Συνολικά, τον Ιούνιο του 2017 τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια ανέρχονταν σε 61,2 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 26,3 δισ. ευρώ αφορούσαν δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 16,6 δισ. ευρώ δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι τράπεζες, πάντως, εμφανίζονται αισιόδοξες όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων για το 2017, αναγνωρίζουν ωστόσο ότι ο στόχος της μείωσης των επισφαλειών κατά 40 δισ. ευρώ την επόμενη διετία είναι εξαιρετικά φιλόδοξος. «Οι στόχοι μέχρι στιγμής επιτυγχάνονται, έστω και με αλλαγή του ‘μείγματος’ σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό», επιβεβαιώνουν οι ίδιες πηγές.