Πρόσβαση στα μητρώα των τραπεζικών λογαριασμών απέκτησε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Πρόσβαση στα μητρώα των τραπεζικών λογαριασμών απέκτησε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, με σκοπό να αυξήσει τα έσοδα από τις κατασχέσεις λογαριασμών εις χείρας τρίτων.

____


Υπάρχουν πάντως σκέψεις να τεθούν στο « απυρόβλητο» οι λογαριασμοί μισθοδοσίας και λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων προκειμένου οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων να περιοριστούν στις καταθέσεις του επιχειρηματία .

___
Το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου « μπήκαν» στις λίστες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών επιπλέον 23.782 οφειλέτες με χρέη από απλήρωτες εισφορές ύψους 831 εκατ. ευρώ. Η πλειοψηφία των νέων οφειλετών προέρχεται από τον ΟΓΑ. Συνολικά, οι οφειλέτες φθάνουν τις 303.549 (από 279.767) και οι οφειλές τους τα 16,613 δις ευρώ (από 15,782 δις ευρώ).

___
Oι εισπράξεις στα 3,5 χρόνια λειτουργίας του κέντρου ανέρχονται σε 1 δις 377 εκ ευρώ και θεωρούνται εντός στόχου δεδομένων των συνθηκών της αγοράς. Ωστόσο, το ίδιο διάστημα 6.184 έχασαν, λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πληρωμής, τις ρυθμίσεις στις οποίες είχαν ενταχθεί (4.197 τις 12 δόσεις και 1.987 τις 100 δόσεις) με αποτέλεσμα , από την αρχή των διακανονισμών, να έχουν τεθεί «εκτός» ρυθμίσεων 50.040 οφειλέτες με χρέη 2,657 δισ. ευρώ, το 60% για τις 12 δόσεις (13.987 σε σύνολο 23.186) και το 47,78% για τις 100 (36.053 σε σύνολο 75.451).

—-
Με βάση τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, εισπράχθηκαν μέσω ρυθμίσεων ή αναγκαστικών μέτρων 196,389 εκατ. ευρώ, αλλά, ταυτόχρονα, αυξήθηκε ο αριθμός των οφειλετών που έχασαν τις 100 δόσεις (στους 36.053 με χρέη 1,674 δισ. ευρώ από 34.066 με χρέη 1,581 δισ. ευρώ που ήταν στο πρώτο τρίμηνο) και τις 12 δόσεις (στους 13.987 με χρέη 983,8 εκατ. ευρώ από 9.790 με χρέη 709,7 εκατ. ευρώ), δηλαδή συνολικά 6.184 οφειλέτες έπαψαν να εξυπηρετούν τις δόσεις έναντι ρυθμισμένων οφειλών 367,1 εκατ.ευρώ

___
Έτσι, στις 100 δόσεις παραμένουν, μετά την 1η Ιουλιου, ενεργοί μόνο 36.593 για οφειλές 1,448 δισ. ευρώ και στις 12 δόσεις 7.375 για 234, 105 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι 12 δόσεις αποτελούν τη μόνη σανίδα σωτηρίας για όσους χάνουν τις ρυθμίσεις και αυτό αποτυπώνεται στον αυξημένο αριθμό των οφειλετών που εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση (7.375 για 234.105 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, από 5.086 για χρέη 185,2 εκατ. ευρώ που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2016).

Οι οφειλέτες 

Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι τον Ιούνιο του 2016 έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. συνολικά 125.888 οφειλέτες από το ΙΚΑΕΤΑΜ (περίπου το 25% των οφειλετών του ΙΚΑ). Από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί οι οφειλέτες με οφειλές από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ .

___
Το 40% των οφειλετών (124.091 σε σύνολο 393.549) χρωστά έως 15.000 ευρώ, αλλά πάνω από το 45% των συνολικών οφειλών το χρωστούν μεγαλοοφειλέτες (12.954 χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ και συνολικά τα 7,5 δισ. ευρώ από τα 16,613 δισ. ευρώ). Τα εντάλματα κατασχέσεων για οφειλές στο ΙΚΑ αυξήθηκαν κατά 117,2% ενώ κατά 127,30% αυξήθηκαν τα εντάλματα κατά των πτωχεύσεων επιχειρήσεων που χρωστούσαν και κινήθηκε εναντίον τους το Ταμείο.