Πρωτογενές πλεόνασμα 2,5 δισ. € το Α’ 6μηνο του 2016 έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1 δισ. ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,48 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,884 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,033 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στα οποία καταγράφεται επίσης υπέρβαση των εσόδων από τον στόχο του προϋπολογισμού το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22,999 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 146 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,971 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 788 εκατ. ευρώ ή 3,9% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,471 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 180 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν 2,028 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 642 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Τον Ιούνιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,791 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 183 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3,708 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ. Οι επιστροφές εσόδων το συγκεκριμένο μήνα ανήλθαν σε 266 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016 διαμορφώθηκαν στα 23,996 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,350 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 22,694 δισ. ευρώ ή 2,467 δισ. ευρώ μικρότερες έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2,100 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 606 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 364 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 119 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 176 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 15 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,302 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 883 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τον μήνα Ιούνιο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,974 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 612 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ αυτές του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 3,786 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 188 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 512 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.