Προς ανάκληση άδειας τα ΙΕΚ Ξυνή για υποθέσεις πλαστογραφίας

Για υποθέσεις πλαστογραφίας θα βρεθούν ενώπιον του τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας μέσα στον ερχόμενο Δεκέμβριο τρία μέλη της οικογένειας Ξυνή που μετείχαν στη διοίκηση του ομίλου κατά τα έτη 2008 και 2009. Η οικογένεια Ξυνή έχει παραιτηθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας, αλλά συνεχίζει να κατέχει το 99% του ομίλου…

Είχαν σφραγίδες του ΙΚΑ και υπέγραφαν ως δήθεν “υπάλληλοι”

Το πρόσφατο βούλευμα (Μάρτιος του 2016) του Συμβουλίου Εφετών της Αθήνας αναφέρεται μόνο στα αδικήματα των ετών 2008-2009 και κάνει λόγο για πλαστές βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας από δήθεν “υπαλλήλους” του ΙΚΑ, τις οποίες διαμόρφωναν και προσκόμιζαν οι κατηγορούμενοι με την επωνυμία Δυναμική Εκπαιδευτική – Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Α.Ε. έχοντας διαμορφώσει υποδομή “με την κατοχή έντυπων βεβαιώσεων μη οφειλής – ασφαλιστικής ενημερότητας, που συμπλήρωναν και σφράγιζαν, και την κατοχή σφραγίδων δημόσιας υπηρεσίας”.

Έτσι απέσπασαν 329.279 ευρώ από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την ώρα που, σύμφωνα με τα στοιχεία, χρωστούσαν στο ΙΚΑ 398.556 ευρώ.

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι οι τρεις κατηγορούμενοι παραιτήθηκαν από το Δ.Σ. τρεις μέρες πριν από την έκδοση του βουλεύματος. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της “Α”, στον πίνακα μετόχων κατά τον ορισμό του νέου Δ.Σ., ωστόσο, βασικός μέτοχος του Ξυνή με ποσοστό 99% φαίνεται η εταιρεία Shireshell Holdings LTD, που εδρεύει στην Κύπρο, με εκπρόσωπο τον Σοφοκλή Ξυνή.

Ο νόμος ορίζει ανάκληση άδειας

Σε κάθε περίπτωση το βούλευμα εις βάρος τους και η παραπομπή τους σε ποινική δίκη συνιστά αιτία ανάκλησης της άδειας. Ο Ν. 4093/2012 ορίζει μέσα στις περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας ΙΙΕΚ την “παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας ακόμα και αν πρόκειται για αβλεψία ή παράλειψη”. Οι προϋποθέσεις δε για τη χορήγηση άδειας -που εν προκειμένω αναιρούνται- αφορούν φυσικό πρόσωπο (ή νομικό) που μεταξύ άλλων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο και δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της “Α”, και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει διαπιστώσει νόμιμο λόγο για την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας στο ΙΙΕΚ. Το θέμα βρίσκεται εν γνώσει και του υπουργείου Παιδείας, που αναμένεται εντός του επόμενου διαστήματος να λάβει αποφάσεις, σε συνέχεια και της γνωμοδότησης του ΝΣΚ. Ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι για αρκετές κτηριακές υποδομές που εγκαταλείπει ήδη το ΙΕΚ Ξυνή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κάνει αίτηση για άδεια χρήσης νεοεμφανιζόμενο ίδρυμα.

Σημειώνεται, τέλος, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από σχετικό πόρισμα της Δ/νσης Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι η συνολική οφειλή στο ΙΚΑ του ομίλου έως τον Αύγουστο 2010 ήταν 692.000 ευρώ και το 2012 800.000 ευρώ.