Προβληματίζει την ΕΚΤ η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών

______________

Προβληματίζει την ΕΚΤ η κερδοφορία των τραπεζών

 Της Νένας Μαλλιάρα

@capital.gr

Πρωτεύουσα θέση στους εποπτικούς ελέγχους της ΕΚΤ καταλαμβάνει  σταδιακά η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται να θεωρεί αισιόδοξους τους στόχους που θέτουν οι τράπεζες για την ενίσχυση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων τους μέχρι το 2019. Πρόκειται για στόχους που προβλέπουν διπλασιασμό του δείκτη RoE σε σχέση με το 2016 και οι οποίοι κάνουν την ΕΚΤ να ανησυχεί ότι μεσοπρόθεσμα η επίτευξη σταθερής κερδοφορίας θα αποτελέσει ζήτημα για αρκετές τράπεζες της ευρωζώνης.

Με βάση τις προβλέψεις για την κερδοφορία τους που έχουν αναφέρει στην ΕΚΤ, οι τράπεζες αναμένουν σταδιακή βελτίωση των κερδών τους μετά το 2017, με τη συνολική απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους να φτάνει το 7,4% το 2019 από 3,4% το 2016. Ωστόσο, από τις τράπεζες που αναφέρονται στην ΕΚΤ, μόνο το 25% περιμένει ότι θα πετύχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 8% μέχρι το 2019. Αυτό οδηγεί την ΕΚΤ στο συμπέρασμα ότι μεσοπρόθεσμα η επίτευξη κερδοφορίας πιθανόν να παραμείνει ζήτημα για αρκετές τράπεζες της ευρωζώνης. Σημειώνεται ότι ο χαμηλός μέσος όρος RoE (3,4%) των ευρωπαϊκών τραπεζών το 2016 δεν αντανακλά απαραίτητα φτωχές λειτουργικές επιδόσεις δεδομένου ότι περιλαμβάνει κάποιες one-off κινήσεις για τη βελτίωση ισολογισμού ή πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από κάποιες τράπεζες, οι οποίες οδήγησαν σε πρόσθετες προβλέψεις, αυξάνοντας υποχρεωτικά τα κεφάλαια για την κάλυψη ζημιών.

Δεδομένου του προβληματισμού της ΕΚΤ για τη δυναμική της κερδοφορίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών κινείται μόλις λίγο άνω του 1%,  γίνεται κατανοητό πόσο περισσότερο φλέγον για τις ελληνικές τράπεζες είναι να σταθεροποιήσουν και να ενισχύσουν την κερδοφορία τους. Σημειώνεται ότι σήμερα και αύριο, οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες ανακοινώνουν αποτελέσματα β΄ τριμήνου 2017 (Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς στις 30/8 και Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank στις 31/8).

Ο προβληματισμός της ΕΚΤ για τις προοπτικές κερδοφορίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου αποτυπώνεται στο καλοκαιρινό newsletter της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε χθες, όπου αναφέρεται ότι η ΕΚΤ θα διεξαγάγει τους προσεχείς μήνες ειδική θεματική ανασκόπηση για την κερδοφορία των τραπεζών. Ο προβληματισμός για την κερδοφορία αναμένεται να διαμηνυθεί ηχηρά από την επικεφαλής του SSM, Ντανιέλ Νουί, στη συνάντησή της με τραπεζίτες και στελέχη της χρηματοπιστωτικής αγοράς στις 6 Σεπτεμβρίου στο 22ο Ετήσιο Τραπεζικό Συνέδριο της Handelsblatt.

Η προοπτική της κερδοφορίας των τραπεζών αφορά τις εποπτικές αρχές υπό το πρίσμα του πόσο καλά διαχειρίζονται τα κόστη που τις επηρεάζουν και πόσο συμβαδίζουν με τις εξελίξεις  που μπορεί να θέσουν προκλήσεις στις ίδιες και στον ανταγωνισμό.

Οι τράπεζες έχουν βασίσει τις προβλέψεις για την κερδοφορία τους σε δύο παράγοντες. Αφενός στην εκτίμηση ότι οι οικονομικές συνθήκες στην ευρωζώνη θα ομαλοποιηθούν. Κατόπιν αυτού,  συνολικά οι τράπεζες εκτιμούν ότι στο διάστημα 2016 – 2019 θα μειωθούν κατά 40% οι απομειώσεις ζημιών (impairments) και θα αυξηθούν τα δάνεια κατά περίπου 11%. Η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης αναμένεται ισομερώς κατανεμημένη στις χορηγήσεις λιανικής και επιχειρηματικής πίστης και χαμηλότερη στη στεγαστική πίστη.

Αφετέρου, οι τράπεζες αναμένουν αλλαγή στο μίγμα των εσόδων τους, εκτιμώντας συνολικά μία αύξηση 15% στις προμήθειες και 7% στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα μεταξύ 2016 και 2019.

Στην ίδια περίοδο, οι εκτιμήσεις των τραπεζών για τις λειτουργικές δαπάνες τους ποικίλουν. Οι σημαντικότερες συστημικά τράπεζες της ευρωζώνης προβλέπουν μία συντηρητική μείωση των λειτουργικών δαπανών τους κατά 5% μεταξύ 2016 και 2019, υποστηριζόμενη από ευρείας κλίμακας μειώσεις του κόστους. Η “μέση” τράπεζα της ευρωζώνης, ωστόσο, βλέπει ότι τα κόστη της θα παραμείνουν σταθερά κατά την ανωτέρω περίοδο. Γενικά εκτιμάται ότι οι τράπεζες θα επενδύσουν περισσότερο στην τεχνολογία και λιγότερο στα δίκτυα καταστημάτων.

Τα τελευταία χρόνια η κερδοφορία των τραπεζών που εποπτεύονται από την ΕΚΤ έχει δείξει εικόνα αντιθέσεων. Συνολικά η εικόνα μοιάζει ζοφερή, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο newsletter της ΕΚΤ, δεδομένου του μέσου δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στο 3,2%  το  2016 από 4,4% το 2015. Την ίδια στιγμή, πάντως, 24 σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα από 12 χώρες της ευρωζώνης εμφανίζουν συνεχή υπεραπόδοση, επιδεικνύοντας δείκτη RoE κοντά στο 10% κατά την τελευταία τριετία. Το στοιχείο που έχουν κοινό οι περισσότερες από τις τράπεζες αυτές είναι η υψηλότερη λειτουργική αποτελεσματικότητα και οι χαμηλότεροι του μέσου όρου δείκτες κόστους προς έσοδα, δηλαδή η άνω του μέσου όρου δυνατότητα να παράγουν έσοδα κρατώντας σφικτό τον έλεγχο των εξόδων.

Πέραν των top performers, όμως, πολλές τράπεζες της ευρωζώνης πρέπει να συνεχίζουν να προσαρμόζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και πολλές δεν έχουν κάνει ακόμη σημαντική πρόοδο, εκτιμά η ΕΚΤ.