Πληρώθηκαν τον Μάιο 4,55 εκατ. συντάξεις [2,9 εκατ. κύριες] 2,35 δισ. ευρώ το ποσό που καταβλήθηκε

Στους 2.656.007 ανέρχεται ο αριθμός των συνταξιούχων στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 24ης έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος» του υπουργείου Εργασίας, που αφορά στις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα για το Μάιο.


Πληρώθηκαν συνολικά 4.551.074 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.905.118 ήταν κύριες και 1.645.956 επικουρικές, ενώ το ποσό που καταβλήθηκε ανήλθε στα 2.352.881.886 ευρώ. [δηλαδή ετησίως χρειαζόμαστε μόνον για συντάξεις… 28 ΔΙΣ ΕΥΡΩ!!!]

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 665,36 ευρώ και η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1.000 ευρώ.

Το Μάιο, προστέθηκαν στο σύστημα 15.573 νέες συντάξεις, για την πληρωμή των οποίων απαιτήθηκαν 7.462.185 ευρώ, το συνολικό πληρωτέο ποσό των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους ανήλθε σε 54.207.445 ευρώ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κύριων συντάξεων εντοπίζεται στο ΙΚΑ, σε ποσοστό που αγγίζει περίπου το 50%, ενώ οι μισοί περίπου από τους νέους συνταξιούχους είναι ηλικίας 56 έως 61 ετών και 62 έως 67 ετών. [ΔΗΛΑΔΗ οι άλλοι μισοί κάτω των… 51 ετών!!]

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συντάξεων που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, παρατηρείται πως 1.283.617 συνταξιούχοι λαμβάνουν μία μόνο σύνταξη, 955.327 λαμβάνουν 2 συντάξεις
 
Αποτέλεσμα εικόνας για syntajioyxoi
Και 336.801 συνταξιούχοι λαμβάνουν 3 συντάξεις. Πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις [βάλτε όσα θαυμαστικά θέλετε]….

Το 25% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 38% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Τα υψηλότερα ποσά σύνταξης τα λαμβάνουν συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών.

Από το σύνολο των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, το 29% αφορά σε δικαιούχους, οι οποίοι, παράλληλα, λαμβάνουν και συντάξεις. 
 
Από το σύνολο των συνταξιούχων, οι οποίοι λαμβάνουν παράλληλα και προνοιακά επιδόματα το 20% είναι ηλικίας μεταξύ 26-50 ετών, το 21% κυμαίνεται μεταξύ 66-75 ετών και το 22% μεταξύ 76-85 ετών.

Αντίστοιχα, το 30% περίπου των δικαιούχων που λαμβάνουν μόνο προνοιακά επιδόματα, είναι ηλικίας έως και 25 ετών και το 36% κυμαίνεται μεταξύ 26-50 ετών.