Περιορισμό της μαύρης αγοράς στα πανηγύρια ζητούν οι έμποροι

Τον σημαντικό περιορισμό του εύρους των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν οι πλανόδιοι πωλητές στα πανηγύρια που σχετίζονται με την Εκκλησία και τους ναούς και μοναστήρια που γιορτάζουν ζητάνε οι έμποροι της Αθήνας.

Ενάντιοι στα πανηγύρια εκκλησιών οι έμποροι της Αθήνας - τι ζητούν να αλλάξει

«Η πώληση εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια θρησκευτικών πανηγύρεων σε μεγάλα αστικά κέντρα δεν καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών. Παράλληλα η μη δυνατότητα ελέγχου δημιουργεί πολλές φορές όχι μόνο προβλήματα φοροδιαφυγής, αλλά και θέματα ασφάλειας του πολίτη, κυκλοφοριακά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα», σημειώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών στη σχετική ανακοίνωση.

Αντί της σημερινής πρακτικής, οι έμποροι της πρωτεύουσας ζητούν σε κάθε θρησκευτική εμποροπανήγυρη να επιτρέπεται μόνο η πώληση χειροποίητων παιχνιδιών, παραδοσιακών γλυκισμάτων και αρτοσκευασμάτων (μόνο για επιτόπια κατανάλωση) με ταυτόχρονη δυνατότητα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δρώμενων, σε οριοθετημένους χώρους.

Στόχος είναι να διασφαλίζεται:

  • η νομιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας
  • η νομιμότητα διακίνησης προϊόντων και αγαθών
  • η εξασφάλιση των υγειονομικών κανόνων
  • η τήρηση των κανόνων χρήσης και λειτουργίας των χώρων υγιεινής
  • η ασφάλεια των εργαζόμενων και των επισκεπτών-καταναλωτών