Πέτρος Στεριώτης: Η εικόνα της Λεωφόρου Αθηνών δεν προδιαθέτει για “Santa Claus Rally”

________

Πέτρος Στεριώτης – Nuntius Sec.

Το ράλι ανακούφισης της Αγοράς kτύπησε τοίχο, με τις υψηλής διακυμανσιμότητας συνεδριάσεις, που έκλεισαν στα ημερήσια χαμηλά, να κόβουν τα φτερά της αισιοδοξίας του δεκαπενθημέρου που προηγήθηκε. 

Η τρέχουσα εβδομάδα απέδειξε ότι η εγχώρια μετοχική Αγορά παραμένει ευάλωτη, ακόμη και όταν σημειώνεται υποχώρηση του “country risk”, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην μείωση του yield των δεκαετών ομολόγων, κάτω από το 5%για πρώτη φορά μετά το 2009 και τις γνωστές δημοσιονομικές περιδινήσεις στις οποίες έκτοτε περιήλθε η Χώρα.

Τείνουμε να θεωρούμε τις ομολογιακές Αγορές, γενικά, πιο αξιόπιστες από τις μετοχικές, με κλασικό παράδειγμα την πολύπαθη Ελληνική που χαρακτηρίζεται από έντονη συναισθηματικότητα.

Αυτό, κυρίως, οφείλεται στο διαφορετικό προφίλ των Συμμετεχόντων στις δύο Αγορές, με την ομολογιακή να προσελκύει και να προσδιορίζεται κυρίως από Θεσμικά και βαριά χαρτοφυλάκια, ενώ η μετοχική κεντρίζει το ενδιαφέρον της πλειονότητας των μικροεπενδυτών, ειδικά σε περιόδους στις οποίες πρωταγωνιστούν τα γρήγορα αντανακλαστικά.

Στην παρούσα φάση, η απόκλιση της πορείας των δύο Αγορών, με το Κρατικό ομόλογο σε “bull” και τον Γενικό Δείκτη σε “bear” φάση, όχι μόνο δεν περνά απαρατήρητη, αλλά επιπλέον ίσως κάνει ελκυστικές διάφορες στρατηγικές “spread trading” που θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν το χάσμα μεταξύ των δύο τιμών.

Από τεχνικής άποψης, ο Γενικός Δείκτη δεν είχε, δυστυχώς, τα “καύσιμα” για να προσεγγίσει τον αγοραστικό στόχο των 770 μονάδων, τη στιγμή που αυτός των “short” παραμένει στις 700.

Σχετική εικόνα

Η εικόνα της Λεωφόρου Αθηνών και ειδικά του Τραπεζικού κλάδου δεν προδιαθέτει για “Santa Claus Rally”. Μία ακόμη απόκλιση στην εγχώρια Αγορά είναι ότι ο Γενικός Δείκτης είναι σε θετικό έδαφος για το 2017, ενώ ο Τραπεζικός σε αρνητικό.

Το stock picking θα πρωταγωνιστήσει τους επόμενους μήνες, με τις Τράπεζες να καλούνται να περάσουν τον σκόπελο των stress test, των NPLs και της πιθανότητας για νέες ΑΜΚ, ενώ το υπόλοιπο της μεγάλης κεφαλαιοποίησης καλείται να επιδείξει διεθνή ανταγωνιστικότητα και υγιή θεμελιώδη. 

* ,