Πάνω από 7,2 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του ελληνικού Δημοσίου προς τους ιδιώτες αυξήθηκαν στα 7,22 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, από 7,045 δισ. ευρώ στο τέλος Μαϊου 2016.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του ΓΛΚ, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των υπουργείων και των φορέων του Δημοσίου ανέρχονταν στο τέλος Ιουνίου σε 5,909 δισ. ευρώ, έναντι 5,786 δισ. ευρώ στο τέλος Μαϊου, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων είχαν φθάσει στα 1,311 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, έναντι 1,259 δισ. ευρώ στο τέλος Μαϊου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε 3,146 δισ. ευρώ τον Ιούνιο έναντι 3,067 δισ. ευρώ τον Μάιο, τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε 340 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, έναντι 341 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου μήνα, οι οφειλές των νοσοκομείων έφθασαν τα 1,183 δισ. ευρώ τον Ιούνιο έναντι 1,146 δισ. ευρώ τον Μάιο ενώ τα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων έφθασαν τα 574 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο από 556 εκατ. ευρώ τον Μάιο.