ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΟΚ για τους Έλληνες…

Δεν αλλάζει καθόλου το οικονομικό σκηνικό για τους Έλληνες, αφού, όπως έχουν προβλέψει κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα, η χώρα μας έχει ακόμα να διανύσει μακρύ και δύσκολο δρόμο για να μπορέσει να “πάρει” ανάσα.

Σύμφωνα με ους διεθνείς οργανισμούς, το κυρίαρχο πρόβλημα της Ελλάδας είναι ” στον τρόπο που το πολιτικό σύστημα αντιλαμβάνεται την οικονομία”.