Ποιά η διαφορά του εμπορικού σήματος από τα υπόλοιπα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

  • Διαφορές εμπορικού σήματος, διακριτικού γνωρίσματος/τίτλου, πνευματικού δικαιώματος, βιομηχανικού σχεδίου

Από τα πνευματικά δικαιώματα: Η προστασία με βάση το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας προϋποθέτει πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Το σήμα διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από αυτά άλλων επιχειρήσεων.

Από το βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα: Βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (π.χ. γραμμή, σχήμα, χρώμα κλπ) και καταχωρίζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη για τα δικαιώματα αυτά διαδικασία. Το σήμα πρέπει να επιτελεί διακριτική λειτουργία και να καταχωρισθεί στο μητρώο σημάτων.

Είναι, όμως, δυνατό, μια ένδειξη να είναι ταυτόχρονα και διακριτικό γνώρισμα/σήμα και πνευματικό έργο (π.χ. ένα λογότυπο). Ή ακόμα μπορεί να είναι καταχωρισμένο σήμα αλλά και βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα (π.χ. το σχήμα μια φιάλης). Εξαρτάται κάθε φορά από το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προστασίας που τάσσουν οι ειδικότεροι νόμοι.

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα στο Οδηγό Εμπορικών Σημάτων της Drakopoulos Law Firm.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Μιχάλης Κοσμόπουλος / Drakopoulos Law Firm

Δικηγόρος∙ Partner στην Drakopoulos Law Firm∙ Μέλος ΔΣ του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας∙ Μέλος της ΙΝΤΑ∙ Μέλος της IAPP.
Για περισσότερες λεπτομέρειες:…