ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ – 12μηνο 2014: Διαχρονικό υπόδειγμα συμπεριφοράς και management

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ – 12μηνο 2014: Διαχρονικό υπόδειγμα συμπεριφοράς και management για ένα ελληνικό όμιλο που τιμά την χώρα του στα 5 σημεία του ορίζοντα. Και ο οποίος σνομπάρεται άγρια από την κοινότητα των Αναλυτών…

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 159,3 εκατ. (από 145,3 εκατ. στις 31.12.2013) – τα κέρδη σε 14,34 (από 128,6 εκατ.), με τα ebitda στα 31,73  εκατ. ευρώ (από 27,93 εκατ.)

ΠΛΑΚΡ: Κύκλος εργασιών 235,8 εκατ. (από 227,7 εκατ.) Τα ταμειακά διαθέσιμα 22,66 εκατ. ευρώ, θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 16,3 εκατ. (από 7,93 εκατ.) και τραπεζικός δανεισμός 22,8 εκατ. (από 20,1 εκατ. ευρώ). Η σχέση ΔΔΜ ανύπαρκτη, στο μηδέν!!

Απασχολεί προσωπικό 911 ατόμων έναντι των 904 στο 2013 και οι αμοιβές της ελίτ ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ (όχι και λίγες πάντως). Αποτιμάται σε 144,6 εκατ. ευρώ, με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,91. Και με p/e 10,33. Η σχέση Ev/Ebitda στο 4,6… Κι αυτό τα λέει όλα…

 

Print Friendly, PDF & Email