Οil Usa_spot Daily chart & Comments

31.10.2016 00:01

US OIL_spot Daily position short stop 51,73

______________

oil usa_spot Daily chart & Comments

______________

H διάσπαση του 49,34 μας έδωσε έξοδο και τάση.

oil22

Το 48,35 είναι κοντινή στήριξη…

Ενώ το πιο πιθανό μία διάσπαση να μας φέρει στο επίπεδο του 47,00-47,15 που είναι και κύρια στήριξη.

Το 50,17 είναι κοντινή αντίσταση και επιβεβαίωση και μόνο με κατοχύρωση θα μπορούσε να δοκιμάσει καλύτερες τιμές.

Το 51,73 είναι το stop στο short.

F.F.S.

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014