Εισηγμένες: Ο χάρτης του χρηματοοικονομικού ρίσκου- Οι καθαρές θέσεις, ο δανεισμός και τα διαθέσιμα

  • Αποτελέσματα 2016

Ο χάρτης του χρηματοοικονομικού ρίσκου το 2016

Οι καθαρές θέσεις, ο  δανεισμός και τα διαθέσιμα των εισηγμένων

**ΓΡΑΦΕΙ: Ο Μάνος Χατζηδάκης

Σε συνέχεια των βελτιώσεων που παρατηρήθηκαν στην κερδοφορία και τα οργανικά περιθώρια, οι εισηγμένες εταιρίες το 2016 κατάφεραν και περιόρισαν τον δανεισμό τους. Η πιστωτική συρρίκνωση αφενός, η διαδικασία δηλαδή κατά την οποία οι τράπεζες δεν ανανεώνουν τις υφιστάμενες γραμμές δανεισμού και η μείωση των επιτοκίων καταθέσεων αποτέλεσαν τους δύο βασικούς καταλύτες για να μειώσουν αισθητά οι εισηγμένες την έκθεση τους σε ξένα κεφάλαια.

Στο παρελθόν η διατήρηση υψηλών διαθεσίμων έφερνε κάποιο μικρό έσοδο στον ισολογισμό περιορίζοντας τους χρεωστικούς τόκους. Τώρα το έσοδο αυτό έχει μηδενιστεί με αποτέλεσμα η διατήρηση υψηλής ρευστότητας να μειώνει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Έτσι το 2016 παρατηρήθηκε μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 3% στα 21,4 δις ευρώ.

Η μείωση προέρχεται κυρίως από την συρρίκνωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 14,4%  στα 10,2 δις ευρώ, μέρος των οποίων έγινε μακροπρόθεσμος δανεισμός (+506 εκατ. ευρώ ή +2,5%) και την μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 621 εκατ. ευρώ.

Τα καλά νέα για τις εισηγμένες είναι ότι τα ταμεία τους παραμένουν σε καλή κατάσταση αφού ακόμα υπάρχουν 9,86 δις ευρώ σε ρευστότητα μέσα στους ισολογισμούς ενώ από το σύνολο 38 εταιρίες κινούνται σχεδόν αποκλειστικά με την δική τους ρευστότητα.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα το ταμείο «όχι μόνο δεν είναι μείον» αλλά παρουσιάζει ενδιαφέρον αφού απουσιάζει η ύπαρξη δανειακών κεφαλαίων. Ένα επίσης κοινό χαρακτηριστικό των εταιριών που έχουν ανθηρά ταμεία είναι η μερισματικές διανομές. Σε κάθε περίπτωση ένα ισχυρό ταμείο δίνει επιλογές ειδικά αν συνοδεύεται από λειτουργικά κέρδη και θετικές ταμειακές ροές:

Ποιες εταιρίες έχουν τα υψηλότερα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα στο ΧΑ (σε χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 12Μ 2016 Καθαρή ταμειακή θέση EBITDA (%) επί της καθαρής θέσης (%) Επί της κεφαλαιοποίησης Mέρισμα

 (σε ευρώ)

Ε.Υ.Δ.Α.Π. 280.544 87.279 31,0% 47,4% 0,11
JUMBO* 250.700 195.359 27,5% 11,7% 0,18
AEGEAN*** 237.583 76.839 97,3% 41,4% 0,40
ΜΕΤΚΑ 102.923 74.851 17,2% 27,7% 0,15
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 67.745 -2.960 52,8% 96,6%
ΚΑΡΕΛΙΑΣ 56.474 91.463 14,5% 7,6% 9,20
Ε.Υ.Α.Θ. 54.699 26.501 35,5% 37,7% 0,11
Ο.Λ.Θ. 48.458 23.877 35,8% 23,3% 0,49
ΠΛΑΙΣΙΟ 27.331 10.123 31,6% 32,0% 0,05
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ** 26.576 30.220 41,1% 25,4%
INFO QUEST 19.858 31.792 12,8% 19,4%
NEXANS 10.095 3.556 24,3% 43,5%
GRIVALIA 9.674 38.000 1,1% 1,1% 0,18
ΕΚΤΕΡ 7.963 680 37,3% 124,2%
ΑΘΗΝΑ 7.536 -26.778 19,4% 71,8%
ΚΑΝΑΚΗΣ 6.538 3.049 34,4% 34,9% 0,07
MLS 5.726 6.278 24,0% 10,6% 0,06
ΓΕΚΕ 5.706 3.569 11,8% 18,6%
ENVITEC 5.461 3.379 21,6% 50,0%
MERMEREN COMBINAT 4.820 6.774 25,0% 12,1% 1,00
ΙΝΤΕΑΛ 2.940 1.272 16,9% 47,2%
INTERCONTINENTAL 2.683 5.332 4,0% 4,6% 0,28
AS COMPANY 2.487 4.154 10,6% 16,2% 0,04
MICROLAND COMPUTERS 2.074 -14 -7,4% 23,9%
ΕΛΤΡΑΚ 2.035 7.600 3,0% 8,0%
KLEEMANN HELLAS** 2.017 8.318 2,5% 4,2%
Ε-ΝΕΤ 1.660 1.300 15,2% 48,7%
ENTERSOFT 872 1.677 10,8% 15,9%
MEDITERRA 636 402 15,4% 15,8%
ALPHA TRUST 476 618 12,1% 4,2%
OPTRONICS 442 120 21,1% 7,5%
VIDAVO 327 134 32,9% 9,7%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ 173 35.920 0,1% 0,0% 0,18
ΕΛΒΕ 154 1.925 0,9% 2,1%
PROFILE 116 2.817 0,7% 1,7% 0,09
CENTRIC MULTIMEDIA 97 -2.473 0,3% 0,8%
FLEXOPACK 86 11.371 0,2% 0,2%

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

*Ο Υπολογισμός των λειτουργικών κερδών έγινε σε δωδεκάμηνη βάση

**Οι εταιρίες έχουν ολοκληρώσει δημόσιες προτάσεις συγκεντρώνοντας άνω του 95% και θα διαγραφούν από το ΧΑ

***Στην Aegean οι δανειακές υποχρεώσεις δεν αποτυπώνονται ως έχουν καθώς αποτελούν μέρος του leasing των αεροπλάνων. Η ορθή αποτύπωση των δανειακών υποχρεώσεων θα έπρεπε να λάβει υπόψη της δανειακές υποχρεώσεις που είναι 7 φορές υψηλότερες.

O συνδυασμός υψηλότερα λειτουργικά κέρδη – χαμηλότερος δανεισμός βελτίωσε την σχέση των δανειακών κεφαλαίων σε σχέση με την ίδια κεφάλαια. Συγκεκριμένα οι εισηγμένες είναι 2,5 φορές δανεισμένες τα λειτουργικά τους κέρδη έναντι 3 φορών το 2015. Σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια η σχέση αυτή βελτιώθηκε οριακά σε 0,65 φορές από 0,68 φορές.

  • Για να το πούμε πιο απλά:

ΑΝ οι εισηγμένες διέθεταν όλα τους τα λειτουργικά κέρδη για την αποπληρωμή των δανείων τους θα χρειάζονταν 2,5 χρόνια έναντι 3 το 2015 ενώ για κάθε ένα ευρώ στον ισολογισμό τους οι εισηγμένες χρωστάνε 0,65 ευρώ έναντι 0,68 πέρυσι.

Βέβαια η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη καθώς το πλήθος των εταιριών που έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια έφθασε τις 28, 3 περισσότερες σε σχέση με πέρυσι. Το σύνολο της αρνητικής καθαρής θέσης για τις εισηγμένες αυξήθηκε κατά 242 εκατ. ευρώ φθάνοντας τα 1,25 δις ευρώ.

Ωστόσο τα στοιχεία αυτά αφορούν ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις και πιθανότατα για ορισμένες εταιρίες η υποχρέωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να μην υφίσταται αφού κάτι τέτοιο ισχύει μόνο για τον ισολογισμό της μητρικής και αφού τα κεφάλαια υποχωρήσουν κάτω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.

  • Ένα άλλο στοιχείο που πιθανότατα εξωραΐζει την εικόνα των δανειακών υποχρεώσεων ή της καθαρής θέσης είναι ότι το 2016 από τις 17 εταιρίες που δεν δημοσίευσαν αποτελέσματα οι 16 έχουν πολύ υψηλή μόχλευση και αρνητικά κεφάλαια.

Ποιες εταιρίες έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια – Η σχέση με το δανεισμό και την καθαρή θέση

 

ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) EBITDA Ίδια Κεφάλαια Καθαρός Δανεισμός Δανεισμός/EBITDA

(x φορές)

Ξένα/Ίδια Κεφάλαια
EUROMEDICA 18.531 -239.414 390.844 21,1 x -1,6 x
FORTHNET 54.836 -172.246 311.914 5,7 x -1,8 x
ΠΗΓΑΣΟΣ -15.208 -166.772 165.390 -10,9 x -1,0 x
FRIGOGLASS 40.123 -134.953 324.349 8,1 x -2,4 x
ΑLTEC -2.095 -97.311 94.826 -45,3 x -1,0 x
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 25.441 -76.840 291.830 11,5 x -3,8 x
ΒΙΟΤΕΡ -10.099 -54.161 123.340 -12,2 x -2,3 x
ΝΙΚΑΣ -636 -51.683 66.179 -104,1 x -1,3 x
PASAL -16.451 -37.604 127.894 -7,8 x -3,4 x
LAVIPHARM 4.648 -31.825 75.828 16,3 x -2,4 x
MICROLAND -14 -27.858 -2.074 148,1 x 0,1 x
ΤΡΟΠΑΙΑ 1.382 -23.137 33.028 23,9 x -1,4 x
SATO 700 -20.291 25.422 36,3 x -1,3 x
ΣΙΔΜΑ 6.122 -17.749 41.452 6,8 x -2,3 x
YALCO 573 -14.352 33.331 58,2 x -2,3 x
MARAC -2.524 -12.399 6.209 -2,5 x -0,5 x
ΑΝΕΚ LINES 25.572 -12.093 273.695 10,7 x -22,6 x
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ -406 -11.860 33.768 -83,2 x -2,8 x
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -1.574 -10.400 21.622 -13,7 x -2,1 x
DIONIC 2.252 -7.689 58.174 25,8 x -7,6 x
ΑΚΡΙΤΑΣ -2.528 -6.407 51.342 -20,3 x -8,0 x
COMPUCON -813 -5.661 5.074 -6,2 x -0,9 x
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ -1.368 -5.471 24.503 -17,9 x -4,5 x
ΕΛΓΕΚΑ 5.162 -4.846 47.275 9,2 x -9,8 x
ΛΙΒΑΝΗΣ -3.285 -3.845 14.634 -4,5 x -3,8 x
ΒΑΡΑΓΚΗΣ -496 -1.146 9.199 -18,5 x -8,0 x
ΚΡΕΚΑ -1.192 -821 21.010 -17,6 x -25,6 x
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 928 -241 13.035 14,0 x -54,1 x

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ το περασμένο Σάββατο 13/5

* ,