Ουδέτερη στάση διατηρεί η Goldman Sachs για την Eurobank μετά τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου – Τιμή στόχου 0,95 ευρώ

__________

Neutral στάση διατηρεί η Goldman Sachs για την Eurobank μετά τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου λόγω της πολίτικης κατάστασης της Ελλάδας, την μακροοικονομική ανάκαμψη και τις προοπτικές της τράπεζας, με τιμή-στόχο τα 0,95 ευρώ.

Όπως σημειώνει, οι κίνδυνοι υποβάθμισης της τιμής-στόχου ή οι καταλύτες αναβάθμισης της, σχετίζονται με την καλύτερη ή χειρότερη ποιότητα assets και τις top line τάση, την πρόοδο στην αναδιάρθρωση του ομίλου, την μόχλευση καθώς και της χρηματοδοτικές συνθήκες. Περαιτέρω κίνδυνοι σχετίζονται με την πολιτική σταθερότητα και το μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Όπως σημειώνει η G.S, οι τάσεις της ποιότητας των εσωτερικών στοιχείων ενεργητικού και της ρευστότητας βελτιώθηκαν στο γ’ τρίμηνο, με την τράπεζα να καταγράφει ένα άλλο τρίμηνο αρνητικού σχηματισμού NPE και € 0,7 δισ. εισροών καταθέσεων.

Η τράπεζα επικαιροποίησε τους στόχους του SSM, ενώ αναμένει μείωση κατά € 1,0 δισ. στα NPEs το δ’ τρίμηνο.

Όπως σχολιάζει η Goldman Sachs, ενώ είναι ένα αξιοπρεπές σύνολο αποτελεσμάτων,πιστεύει ότι το επίκεντρο των ελληνικών τραπεζών παραμένει στην επικείμενη δοκιμασία των stress tests και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή ενός πλαισίου ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει, το απόθεμα των NPEs στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 0,3 δισ. ευρώ, το οποίο είναι το αποτέλεσμα ενεργειών όπως τα write-offs και του τέταρτου συνεχόμενου τριμήνου αρνητικού σχηματισμού NPEs. Ενώ ο σχηματισμός NPLs παραμένει θετικός στο γ’ τρίμηνο (+€26 εκατ.) η τράπεζα είπε ότι αναμένει να μηδενιστεί ή να γυρίσει στα αρνητικά στο δ’ τρίμηνο.

Σε ότι αφορά την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου IFRS 9, η G.S υπογραμμίζει ότι η Eurobank δεν ανέφερε κανένα υπολογισμό των επιπτώσεών της.

Ελευθερία Κούρταλη@ capital.gr