Οταν ο ιδιοκτήτης δεν έχει διάθεση να πληρώσει… Η καταγγελία του ΣΚΑΪ και η απάντηση της κυβέρνησης

 •  
  «Το μόνο εμπόδιο που υπάρχει ανάμεσα στο ΣΚΑΙ και την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας μετά από χρόνια ιδιότυπης νομιμοφάνειας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο είναι η διάθεση του ιδιοκτήτη να πληρώσει». Αυτό επισημαίνεται σε απάντηση του Μαξίμου στην ανακοίνωση της διοίκησης του ΣΚΑΪ όπου καταγγελόταν η επιλογή της Singular Logic, η οποία ανέλαβε το έργο ως μειοδότρια σε πρόχειρο διαγωνισμό. Η επιλογή, όπως καταγγέλουν στο Φάληρο έγινε με πολλά κενά όσον αφορά τη διαφάνεια της όλης.. διαδικασίας και κάνουν λόγο για «φθίνουσα ευαισθησία» του αρμόδιου υπουργού Νίκου Παππά.
  Ολόκληρη η απάντηση του Μαξίμου στο κανάλι:
  Ο ΣΚΑΙ συνεχίζει να θορυβεί για το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Στην αρχή διέδιδε ότι είναι στοχοποιημένος και ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να απορρίψει την υποψηφιότητα του στη φάση της προεπιλογής. Αφού αυτό δεν έγινε άρχισε να χαλάει τον κόσμο λέγοντας  ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα και ότι ο διαγωνισμός είναι στον αέρα.
  Τώρα διαμαρτύρεται επειδή το ηλεκτρονικό σύστημα το ανέλαβε τυπικά και με το νόμο γνωστή εταιρία που αναλαμβάνει το έργο δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων στις εθνικές εκλογές εδώ και δεκαετίες. Ίσως για τη διεύθυνση του ΣΚΑΙ και τα αποτελέσματα των εκλογών δεν ήταν αξιόπιστα… Το μόνο εμπόδιο που υπάρχει ανάμεσα στο ΣΚΑΙ και την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας μετά από χρόνια ιδιότυπης νομιμοφάνειας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο είναι η διάθεση του ιδιοκτήτη να πληρώσει.
  Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ:
  Ερωτηματικά προκαλεί η φθίνουσα ευαισθησία για τη διαφάνεια του αρμόδιου Υπουργού κ. Ν. Παππά, όσον αφορά στην επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει εργολαβικά τον «σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ αριθμ 1/2016 Προκήρυξης».
  Ξεκίνησε με δημόσια πρόσκληση στις 4/7/2016 για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία «δημοσιεύεται στο διαδίκτυο για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας». Στην πρόσκληση αυτή περιγραφόταν πλήρως το έργο και τα παραδοτέα, κατά την βούληση του Υπουργού, σε κείμενο 66 σελίδων.
  Όταν, στις 19/7/2016, ο πρόχειρος διαγωνισμός ματαιώθηκε λόγω του ότι «δεν κατατέθηκε καμία προσφορά», κυβερνητικοί κύκλοι διατείνονταν ότι το έργο θα το αναλάβει η ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ όμως δήλωσε επισήμως ότι δεν μπορεί να αναλάβει το έργο.
  Στις 25/7/2016, μετά την ματαίωση, εκλήθησαν οι υποψήφιοι τηλεοπτικοί σταθμοί για να «εκπαιδευθούν» στο σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με ταχύρρυθμα σεμινάρια εξοικείωσης, όμως, τότε, τους παρουσιάσθηκε ένα σύστημα εξ ολοκλήρου χειροκίνητο, σε αντίθεση με τις προδιαγραφές της Προκήρυξης.
  Μπροστά στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ανακλήθηκε ολοσχερώς το πρόγραμμα των σεμιναρίων. Όμως, μέχρι σήμερα δεν μας χορηγούνται αυτές οι οδηγίες παρόλο που ζητήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
  Έτσι, στις 4/8/2016, με νεώτερη απόφαση «με εντολή Υπουργού», έγινε δεκτή και εγκρίθηκε η ανάθεση στην εταιρία Singular Logic, ως μειοδότριας σε πρόχειρο διαγωνισμό και με αντάλλαγμα 39.900 ευρώ προ ΦΠΑ η οποία καλείται να υλοποιήσει ένα έργο με διαδικασίες fast truck εντός του Αυγούστου!!!
  Όμως, στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε «στο διαδίκτυο για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας». Ούτε δημοσιεύονται πουθενά οι ακριβείς προδιαγραφές του έργου που ανατίθεται στον ανάδοχο. Ούτε οι αναλυτικοί όροι αυτής της συνεργασίας. Αντίθετα, κατά την απόφαση, «οι αναλυτικοί όροι αυτής της συνεργασίας θα ορισθούν λεπτομερώς στη σχετική σύμβαση που ΘΑ υπογραφεί». Και δεν κοινοποιείται η απόφαση αυτή στους λοιπούς που συμμετείχαν στον πρόχειρο διαγωνισμό αλλά δεν μειοδότησαν.
  Αναμένουμε, με μεγάλο ενδιαφέρον από την «SingularLogic», μέλος του Marfin Investment Group (MIG), την παράδοση του έργου που ανέλαβε, ελπίζοντας ότι αυτό θα ικανοποιεί πλήρως τις διεθνείς και ειδικότερα τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές υλοποίησης των κανόνων Διαφάνειας, Δημοσίευσης και του Αδιάβλητου, έτσι όπως προβλέπεται για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, προφυλάσσοντας, έτσι και την φήμη της…
  Τα ερωτήματα παραμένουν:

  • 1. Ποιες είναι οι αναλυτικές προδιαγραφές του έργου που ανατίθεται; Γιατί δεν δημοσιοποιούνται;
  • 2. Ποιοι είναι οι όροι ανάθεσης του έργου στον μειοδότη; Γιατί δεν δημοσιοποιούνται;
  • 3. Ποιοι λοιποί φορείς έλαβαν μέρος σε αυτόν τον τελευταίο πρόχειρο διαγωνισμό; Γιατί δεν δημοσιοποιούνται;
  • 4. Ποιο είναι το περιεχόμενο του 27/4.8.2016 πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης που προτείνει την ανάθεση στη Singular Logic; Γιατί δεν δημοσιοποιείται;

  Γιατί παρατηρούνται αυτές οι διαρκείς εκπτώσεις στη διαφάνεια ενόψει διενέργειας του διεθνούς διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές αδειοδοτήσεις γεγονός που ήδη ενισχύει τις ανησυχίες για το αδιάβλητο των σχετικών διαδικασιών;