‘Οταν έχεις νταλκά, πας στα μπουζούκια- μικρόψυχοι όσοι τον έψεξαν

.