Οριστικό το λουκέτο ξένης ασφαλιστικής εταιρείας με 140.000 ασφαλισμένους στην Ελλάδα

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ (Gibraltar Financial Services Commission – GFSC), ο Προσωρινός Εκκαθαριστής της ασφαλιστικής εταιρίας Enterprise Insurance Company Plc κ. Frederick White πληροφόρησε τους ασφαλισμένους και το δίκτυο διανομής των προϊόντων της Enterprise ότι έχει την πρόθεση, στην επικείμενη αναφορά του προς το Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ, να υποβάλει σύσταση για το διορισμό εκκαθαριστή στην εταιρία, καθώς δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις φερεγγυότητας.

Η ημερομηνία υποβολής της αναφοράς είναι η 26η Οκτωβρίου 2016 και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις από την ίδια ημερομηνία θα καταστούν άκυρα όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει εκδώσει η Enterprise. Γι’ αυτό, πρέπει οι ασφαλισμένοι στην Enterprise, που στην Ελλάδα ανέρχονται σε 140.000, να αναζητήσουν εγκαίρως εναλλακτικές λύσεις για την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων θα πρέπει να βρουν νέα ασφαλιστική εταιρεία και να ξαναπληρώσουν την ασφάλιση του αυτοκινήτου τους. Έχουν πάντως περιθώριο να το πράξουν ένα μήνα καθώς γι αυτό το διάστημα είναι καλυμμένοι ασφαλιστικά για τα αυτοκίνητα τους από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Όσοι είχαν δηλώσει συμβάντα ατυχημάτων με εμπλεκόμενο όχημα ασφαλισμένο στην Enterprise θα πρέπει να μπουν στην λίστα αναμονή του Επικουρικού Κεφαλαίου. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι υπάρχει μακρά σχετική λίστα που πάει μέχρι 3 χρόνια πίσω, ενώ από το λουκέτο στην Enterprise το Επικουρικό Κεφάλαιο φορτώνεται έλλειμμα περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Enterprise Insurance Company Plc είχε δραστηριότητες εκτός από την Ελλάδα στην Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο και λειτουργούσε ως εταιρεία χαμηλού κόστους. Στην Ελλάδα δούλευε υπό την επωνυμία Enterprise Hellas Ε.Π.Ε.