‘Ομιλος R Energy 1 (συμφερόντων Γ.Μ. Ρόκας): Συνεχώς επεκτείνεται, στο ΧΑ Κύπρου από τις 5/8

Η R Energy 1 εξαγόρασε πρόσφατα φ/β πάρκο δυναμικότητας 100 kW στήν περιοχή της Λάρισας, απο τον Όμιλο ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Το εν λόγω Πάρκο έχει συνδεθεί το 2012 και χαρακτηρίζεται από την υψηλή ποιότητα κατασκευής καθώς και την άρτια παραγωγή του.

Πλέον, η συνολική παραγωγή του Ομίλου Εταιρειών R Energy 1, ξεπερνά τα 3.3 MW ενώ τα φ/β Πάρκα που έχει ο Όμιλος στην κατοχή του αριθμούν τα 26 με συνολική παραγόμενη ισχύ πάνω από τα 5.000.000 KWH ανά έτος.

Η R Energy 1 πρόσφατα ολοκλήρωσε και την εξαγορά 22 φ/β πάρκων στην Ζάκυνθο, αυξάνοντας έτσι τα φ/β πάρκα που κατέχει στα 26. Τον Απρίλιο, ο Όμιλος έλαβε μια από τις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά στην Πιστοληπτική Διαβάθμιση ανάμεσα στις εταιρείες ΑΠΕ (ΒΒ κατά την ICAP / European Securities and Markets Authority), πιστοποιώντας έτσι το ιδιαίτερα χαμηλό ρίσκο της επένδυσης καθώς και το υψηλότατο ποσοστό εξυπηρέτησης Δανεισμού του Ομίλου.

Από τις 5 Αυγούστου oι μετοχές και το Ομόλογο της R Energy 1 διαπραγματεύονται στο ΧΑ της Κύπρου με το σύμβολο ROEN και ROENB.

Βασικός Μέτοχος της R Energy 1 είναι ο Γεώργιος Μ. Ρόκας ο οποίος αποτελεί ένα πρόσωπο με εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα καθώς ο ίδιος και η οικογένεια του αποτέλεσαν έναν από τους κύριους βασικούς μετόχους, της εταιρείας πρωτοπόρου στην ανάπτυξη ΑΠΕ στην Ελλάδα τη δεκαετία του ‘90.

Σήμερα η R Energy 1 βαδίζει στα χνάρια της μακράς παράδοσης που το όνομα Ρόκας δημιούργησε στην αγορά.